Gezondheidswinst realiseren we duurzaam samen

Zorgverleners staan voor een grote uitdaging. Zij willen de toenemende zorg voor hun patiënten blijven leveren en verbeteren terwijl de kosten steeds meer onder druk staan. OptiMedis verbindt deze twee in samenwerking met de zorgverleners en de zorgverzekeraars: verbeteringen duurzaam financieren uit de besparingen die gezondheidswinst oplevert. Zorgverleners hiermee vertrouwen, ruimte en middelen geven om samen hun vak en roeping uit te oefenen: mensen beter maken en houden. Met gezondheidswinst als gedeelde waarde tussen alle stakeholders: value based healthcare.

OptiMedis brengt met unieke know-how de verschillende zorgprofessionals samen in transmurale programma’s en bijpassende contracten met zorgverzekeraars die gezondheidswinst voor specifieke groepen patiënten in de populatie stimuleren, delen en zo belonen. Uit de 'minder meer' besparing die deze gezondheidswinst oplevert kan preventie, innovatie en organisatie duurzaam gefinancierd worden: shared savings. Zonder dat dit de zorg extra geld kost: een vliegwiel met de zorgverleners aan het stuur.

Om gezondheidswinst te behalen, realiseert OptiMedis regionale samenwerking in aaneengesloten zorgketens met de betrokken zorgverleners en instellingen zoals huisartsen, medisch specialisten, apothekers, paramedici, verloskundigen, psychiaters, thuiszorg, ouderenzorg, ziekenhuizen of revalidatie. Samen nemen zij eventueel met OptiMedis contractuele verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de zorgervaring, het bevorderen van de gezondheid en het terugdringen van de kostengroei van de doelgroep: de Triple Aim.

Zoals in JIJWIJ integrale geboortezorg in de regio Helmond met CZ zorgverzekeraar, bekijk de video:

JIJWIJ CZ ondertekening video 23feb2017