OptiMedis Nederland

Spring naar hoofdnavigatie Doorgaan naar inhoud Spring naar aanvullende gegevens

Contact en Social media

OptiMedis websites

Zoeken

Integrale zorgnetwerken realiseren met betere resultaten voor iedereen

Lokale zorgnetwerken van professionals integreren sociale en medische zorg voor een positieve gezondheid voor, rond en met individuele mensen in de buurt.

Op basis van integrale contracten met verzekeraars en gemeenten die de extra preventie, innovatie, organisatie en informatie financiëren uit de besparingen die zij opleveren: een duurzaam vliegwiel.

Zo kunnen hulp- en zorgverleners samen lokaal maatwerk bieden aan mensen om hen gezond, zelfstandig en vitaal te kunnen houden of maken. En blijft de zorg voor iedereen leverbaar, betaalbaar en beschikbaar.

Dat is de missie van OptiMedis met bewezen (inter)nationale knowhow als integrator van financiën, contracten, data en bestuur aan de 'achterkant', die de Quadruple Aim aan de 'voorkant' mogelijk maken:

 • Betere persoonlijke en preventieve zorg
  door ontschotten van samenwerking, kennis, kunde, bekostiging en bestuur in domein- en lijnoverbruggende zorgketens voor effectievere, persoonlijke ‘matched care’,
 • Betere positieve gezondheid
  door proactief samenwerken met elkaar, burger en ‘community’ in persoonlijke preventie van ziekte en zorg op basis van samengebrachte populatiedata met risico-identificatie,
 • Betere beloning en betaalbaarheid
  door extra inspanningen duurzaam te financieren uit een deel van de daarmee voorkomen zorg en kosten in ontschotte meerjarige contractenvormen met ‘shared savings’ en
 • Minder werkdruk en meer werkplezier
  door gezamenlijk voorkomen van zorg in wijk en gemeenschap vermindert de druk op de reguliere zorg, en vergroot de autonomie om lokaal samen de prioriteiten, preventie en ondersteuning te bepalen met de vrijgekomen middelen.

Deze knowhow wordt in de praktijk in regio’s ontwikkeld en toegepast met gepassioneerde lokale zorgverleners, burgers, praktijken, organisaties, ziekenhuizen en hun preferente zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ. Als enige maatschappelijk verantwoorde oplossing om de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief te houden voor alle burgers met de realisatie van meer gezondheid per zorgeuro: Value Based Health Care.

Altijd als samenwerking tussen de nulde, eerste én tweede lijn in o.a. Nijkerk, Nieuwegein en hieronder Helmond met hun preferente zorgverzekeraar en steeds meer met gemeenten en burgerinitiatieven in het sociale domein.

Bekijk de video:

JIJWIJ CZ ondertekening video 23feb2017