OptiMedis Nederland

Spring naar hoofdnavigatieDoorgaan naar inhoudSpring naar aanvullende gegevens

Contact en Social media

OptiMedis websites

Zoeken

Ontschotten van de zorg voor betere resultaten voor allen

De zorg voor individuele mensen kunnen verbeteren vereist ontschotten van zorg, samenwerking en financiën in lokale gezondheidsnetwerken.

In contracten met verzekeraars en gemeenten die de extra preventie, innovatie, organisatie en informatie financiëren uit de besparingen die zij opleveren.

Zo kunnen zorgverleners samen lokaal maatwerk bieden aan mensen om hen gezond, zelfstandig en vitaal te kunnen houden of maken. En blijft de zorg voor iedereen leverbaar, betaalbaar en beschikbaar.

Dat is de missie van OptiMedis met bewezen knowhow als facilitator en integrator van financiën, contracten, data en bestuur, die de Quadruple Aim in de zorg mogelijk maken:

 • Betere zorg
  door ontschotten van samenwerking, kennis, kunde, bekostiging en bestuur in domein- en lijnoverbruggende zorgketens voor effectievere, persoonlijke ‘matched care’,
 • Betere gezondheid
  door proactief samenwerken met elkaar, burger en ‘community’ in preventie van ziekte en zorg op basis van samengebrachte populatiedata met risico-identificatie,
 • Betere beloning en betaalbaarheid
  door extra inspanningen duurzaam te financieren uit een deel van de daarmee voorkomen zorg en kosten in ontschotte meerjarige contractenvormen met ‘shared savings’ en
 • Betere werkdruk en werkplezier
  door meer baas te worden over de eigen populatie, zorg, praktijk, financiën en tijd door de voorgaande proactieve verbetering, samenwerking en beloning.

Deze knowhow is in de praktijk in regio’s ontwikkeld en toegepast met gepassioneerde lokale zorgverleners, burgers, praktijken, organisaties, ziekenhuizen en hun preferente zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ. Als enige maatschappelijk verantwoorde oplossing om de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief te houden voor alle burgers met de realisatie van meer gezondheid per zorgeuro: Value Based Health Care.

Altijd als samenwerking tussen de nulde, eerste én tweede lijn in o.a. Nijkerk, Nieuwegein, Zeeland, Kans voor de Veenkoloniën en hieronder Helmond met hun preferente zorgverzekeraar en steeds meer met hun gemeenten en het sociale domein. Bekijk de video:

JIJWIJ CZ ondertekening video 23feb2017