Integrale zorgnetwerken realiseren met betere resultaten voor iedereen

Lokale zorgnetwerken van professionals integreren sociale en medische zorg voor een positieve gezondheid voor, rond en met individuele mensen in de buurt.

Op basis van integrale contracten met verzekeraars en gemeenten die de extra preventie, innovatie, organisatie en informatie financiëren uit de besparingen die zij opleveren: een duurzaam vliegwiel.

Zo kunnen hulp- en zorgverleners samen lokaal maatwerk bieden aan mensen om hen gezond, zelfstandig en vitaal te kunnen houden of maken. En blijft de zorg voor iedereen leverbaar, betaalbaar en beschikbaar.

Dat is de missie van OptiMedis met bewezen (inter)nationale knowhow als integrator van financiën, contracten, data en bestuur aan de 'achterkant', die de Quadruple Aim aan de 'voorkant' mogelijk maken:

Deze knowhow wordt in de praktijk in regio’s ontwikkeld en toegepast met gepassioneerde lokale zorgverleners, burgers, praktijken, organisaties, ziekenhuizen en hun preferente zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ. Als enige maatschappelijk verantwoorde oplossing om de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief te houden voor alle burgers met de realisatie van meer gezondheid per zorgeuro: Value Based Health Care.

Altijd als samenwerking tussen de nulde, eerste én tweede lijn in o.a. Nijkerk, Nieuwegein en hieronder Helmond met hun preferente zorgverzekeraar en steeds meer met gemeenten en burgerinitiatieven in het sociale domein.

Bekijk de video:

JIJWIJ CZ ondertekening video 23feb2017