Agenda - OptiMedis Nederland

Spring naar hoofdnavigatieDoorgaan naar inhoudSpring naar aanvullende gegevens

Contact en Social media

OptiMedis websites

Zoeken

Agenda

Save the date

Agenda: Save the date

Agenda

29nov: presentatie op Van Kans naar Kracht congres

Op 29 november vindt er een congres plaats waarin Kans voor de Veenkoloniën terug- en vooruitkijkt. Het programma geeft invulling van een amendement in de Tweede Kamer van Agnes Wolbert om de gezondheidsverschillen in de voormalige Veenkoloniën duurzaam te verminderen. De aanpak voor de derde en laatste fase van 2019 tot 2022 zal gepresenteerd worden.

OptiMedis heeft in Hoogeveen en Coevorden meegewerkt aan de voorbereidingen van pilots waarin lokale preventie gefinancierd blijft worden uit de resulterende besparingen: shared savings. De opschaling daarvan naar duurzame zorg is de uitdaging en missie van Kans voor de Veenkoloniën: lokale initiatieven die investeringen doen die zich terugverdienen in verbruik en dus kosten (zie onder). Tijdens het middagprogramma zal hierover een korte presentatie gegeven worden.

Het congres zal plaatsvinden in het Doe museum aan de Transportkade in Veendam met het volgende programma. Aanmelden kan via https://www.kvdvk.nl/conferentie 

Hier vindt u de OptiMedis presentatie over Duurzame Zorg.

KvdVK opdracht


5okt: Keynote op Medisch Ondernemen LIVE congres


4 juli: succesvoorwaarden burgerinitiatieven met Topsector LS&H

OptiMedis werkt actief mee aan onderstaande bijeenkomst en beweging van allerlei burgerinitiatieven (GROZ) gefaciliteerd door de Topsector Life Science & Health. Doelstelling is de burgerinitiatieven vooruit te helpen door de verbinding te leggen met nationale instituten om gezamenlijke knelpunten op te laten lossen. En met elkaar te verbinden op de succesvoorwaarden die de ene heeft ingevuld en de ander nog ontbeert. OptiMedis heeft haar (inter)nationale praktijkervaring aangewend voor formulering van:

onderstaande 10 succesvoorwaarden voor duurzame zorg:
lokale populaties gezonder houden met minder stijging van zorgvraag en dus kosten om de zorg betaalbaar en beschikbaar te houden. 

10 succesvoorwaarden iconen met tekst

 

 

Het gezondheidssysteem in Nederland verandert en wordt toekomstbehendig. Dat gaat ons allemaal aan: burgers, professionals, ondernemers, wetenschappers en overheid. Meer en meer staat de behoefte van burgers centraal en niet langer het aanbod. Eén van de ontwikkelingen die Nederland toekomst-behendig maakt, zijn burgerinitiatieven in preventie en zorg. Precies daarover gaan we als coalitie in gesprek op 4 juli.

Juli 2018

4


Locatie: NWO gebouw
Laan v.NOI 300, Den Haag
 

 

Burgerinitiatieven in een vitaal funtionerende samenleving

Regionale initiatieven door én voor burgers leiden tot innovatieve, lokaal gedragen oplossingen voor gezondheidsuitdagingen. Veelal werken gemeente, burgers, zorgaanbieders, ondernemers en lokale GGD hierin met elkaar samen.

Op 4 juli komen burgerinitiatieven samen om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. In navolging hierop wordt gezamenlijk bepaald wat er vanuit andere stakeholders nodig is om dergelijke initiatieven te laten slagen.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

 
 

Programma:

12.30-13.00: Inloop
13.00-14.15: Presentaties
(o.a. van Paul Habets - Vitaal Vechtdal en Anja van der Aa - GezondNL)
14.30-15.30: Pitches burgerinitiatieven
(o.a. van Jan Smelik - Austerlitz Zorgt en Sam Siemssen - Stichting Gezondheidscentra Nijkerk)
15.30-16.45: Matchmakingmarkt
(met o.a. Equalis, JB Lorenz, Optimedis en VitaValley)
16.45-17.00: Afsluiting

 

GROZ - Handen ineen voor een vitaal functionerende samenleving 
De Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) en haar coalitiegenoten initiëren een nationale samenwerking op het gebied van de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg: GROZ. GROZ staat voor de kanteling van zorg. Binnen GROZ slaan burgers, zorgprofessionals, ondernemers, financiers en overheid de handen ineen voor een vitaal functionerende samenleving. De gezamenlijke belangen staan hier centraal. Alle partijen werken samen aan concrete complementaire oplossingen en een duidelijke ontwikkelagenda die Nederland gezond en toekomstbehendig maken.

De bijeenkomst op 4 juli vormt het startsein van het GROZ initiatief. Op die dag krijgt u ook een toelichting op het gehele GROZ programma.

Initiatiefnemers coalitie:
ZonMw, Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland), VitaValley, Equalis, Care IQ, OptiMedis Nederland, JB Lorenz
 

Copyright © 2018 Health~Holland.