Agenda

27nov: Informatiebijeenkomst gemeenten Veenkoloniën

Op 27 november is een bijeenkomst georganiseerd voor gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij het programma Kans voor de Veenkoloniën. OptiMedis presenteert de aanpak, systematiek en voortgang van de 'shared savings pilots' die in Hoogeveen en Coevorden gestart worden.

KvdVK

Het amendement van Agnes Wolbers wil gezondheidsverschillen in de Veenkoloniën reduceren door daar allereerst actief burgers bij te betrekken om (samen) te werken aan preventief behoud en onderhoud van hun gezondheid. En deze investeringen in preventie aan de ‘voorkant’ blijvend te financieren uit de kostenbesparingen die dit oplevert aan de ‘achterkant’: shared savings. Kans voor de Veenkoloniën biedt de mogelijkheden en middelen voor de ontwikkeling.


3okt: Regas Zorg & Welzijn symposium

Samen met de voorzitter van ZN André Rouvoet is de directeur van OptiMedis Jurriaan Pröpper spreker op dit tweejaarlijkse symposium over de toekomst van zorg & welzijn.

Het symposium wordt georganiseerd door Regas die cliëntvolgsystemen levert aan zorg en welzijnorganisaties, en daarmee een belangrijke bouwsteen en voorwaarde invult voor de verdere integratie van zorg en welzijn rond individuele mensen. Meer informatie en aanmelding vindt u hier.


11sept: integrale geboortezorg financiën workshop Rijnmond

Integrale geboortezorg financiën workshop Rijnmond

Op 11 september geven Jan Willem van den Berkhof en Jurriaan Pröpper van OptiMedis een besloten workshop voor de leden van het District Verloskundig Platform Rijnmond over de achterkant van integrale geboortezorg: bekostiging en organisatie. Deze knowhow hebben zij ontwikkeld met het VSV Helmond dat als eerste in Nederland integrale bekostiging contracten heeft gesloten en geïmplementeerd voor alle verzekeraars. De workshop wordt georganiseerd door ZorgImpuls die het DVPR begeleidt


3juli: LUMC Population Health Management Summer course

Gesundes Kinzigtal Case

Op de eerste dag van de tweede Summercourse Population Health Management van het LUMC, presenteert OptiMedis de Gesundes Kinzigtal case. Als onderdeel van een breed én diep inhoudelijk programma over de wijze waarop de gezondheid van populaties verbeterd kan worden. Het gehele programma vindt u hier en op de LUMC website.