Agenda

16 april: presentatie op World Healthcare Forum

Het World Healthcare Forum heeft een grote en vergelijkbare ambitie als het World Economic Forum, zoals verwoordt in hun visie:

The current healthcare systems are not sustainable and the public awareness of an upcoming crisis should be increased. A future of sustainable healthcare requires input and support of all stakeholders in the health chain on a global level. A joined breakthrough is needed. What has to happen is not the only question. There should also be ideas about how this is going to be implemented.

OptiMedis deelt deze visie en heeft de afgelopen jaren deze omgezet in implementatie van lokale oplossingen. Op 16 april de eerste dag van de conferentie in het World Forum in Den Haag, zal Jurriaan Pröpper deze oplossingen en implementaties presenteren. Gekoppeld aan een presentatie van Cornelis Boersma van Global Head of Government Affairs GSK, en trouwe supporter en ambassadeur van deze beweging en ontwikkeling met woord én vooral daad.

U vindt de website op www.WorldHealthcareForum.com

WHF2018 small


19jan: Resultaten Longzorg Nijkerk op LAN Congres

In Nijkerk wordt sinds 2015 door de huisartsen, POH's, apothekers, fysiotherapeuten en longartsen 'ontschot' samengewerkt om de zorg, gezondheid en kosten van de COPD-populatie te verbeteren: de Triple Aim. De extra preventie, innovatie en organisatie is mogelijk gemaakt door het eerste driejarige 'shared savings' contract in Nederland met Zilveren Kruis. Nu dat de drie jaren bijna om zijn, is er een evaluatie gedaan versus de doelen, die overeenkomen met de Long Alliantie Nederland. De voorlopige resultaten en inzichten worden daarom gepresenteerd op de LAN-conferentie 'Van wens naar werkelijkheid: 25% minder ziekenhuisopnamedagen voor COPD-patiënten' op vrijdag 19 januari.

Plaatje 1.jpg

Dan komen in Amersfoort samen zorgverleners uit de thuiszorg, eerstelijn, ziekenhuizen; zorgverkopers en zorginkopers; innovatieadviseurs; zorgverzekeraars; (landelijke en regionale) beleidsmakers; wetenschappers en (vertegenwoordigers van) ervaringsdeskundigen om de nieuwste kennis en ervaringen uit te wisselen over het verminderen van ziekenhuisopnamedagen voor COPD longaanvallen.

Ervaringen worden gedeeld van pilotregio’s die werken met het LAN “Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname” en van andere lokale initiatieven zoals Nijkerk gericht op het bereiken van minder COPD ziekenhuisopnamen. Ook worden wetenschappelijke inzichten gepresenteerd rond het systematisch verminderen van ziekenhuisopnamen. Daarnaast geven zorgverzekeraars, overheden en patiëntenorganisaties hun visie op dit onderwerp.

Het is de verwachting dat op den duur overal in Nederland van regio’s gevraagd wordt systematisch te werken aan het verminderen van ziekenhuisopnamedagen voor COPD en andere chronische ziekten. Dit vanuit het patiëntenbelang en de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de (long)zorg.

De conferentie wordt georganiseerd door de Long Alliantie Nederland, het Zorginstituut Nederland, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het Expertisecentrum Healthwise van de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor meer informatie over de conferentie, klik HIER voor de flyer.
Voor meer informatie over het programma, klik HIER.


15dec: college master module 'Health systems and policy making in health care'

'Health systems and policy making in healthcare' is een module van de masteropleiding biomedische wetenschappen aan het Radboud in Nijmegen. Jurriaan Pröpper geeft daarin een Engelstalig college met als titel "The Healthcare provider landscape and (inter)national best practice examples", waarin hij zijn perspectief geeft op de uitdagingen voor behoud van de publieke gezondheidszorg zoals Nederland die nu heeft. Als ruimtevaartkundig ingenieur trapt hij daarom af met Apollo 13: 'Houston we have a problem'. Ter inspiratie dat een onvermijdelijk geachte mislukking wordt voorkomen met een andere combinatie van bestaande kennis en componenten. Ook de publieke gezondheidszorg kan voor de kwetsbare burgers behouden blijven als het zich anders opstelt, organiseert en beloont.

Image result for radboud         Image result for radboud

De uitnodiging voor het college werd gedaan door Prof. dr. Patrick Jeurissen. Hij is bijzonder hoogleraar 'Betaalbaarheid van zorg' aan de Radboud Universiteit/Radboudumc en programmaleider van Celsus, Academie Betaalbare Zorg, een samenwerkingsverband tussen de afdeling IQ healthcare, Radboudumc en het ministerie van VWS. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen kosten en kwaliteit van de gezondheidszorg, met als doel: betaalbare zorg voor burgers. Zo onderzoekt hij hoe overheden en zorginkopers de zorg het best kunnen financieren; hoe in vergoeding van de behandelingen meer rekening te houden is met zorgkwaliteit; hoe zorg voor de ‘duurste’ patiënt - zo’n 1 procent van het totaal - kwalitatief beter maar ook goedkoper kan en hoe procesinnovaties, zoals bijvoorbeeld Parkinsonnet kunnen bijdragen aan een betere betaalbaarheid van zorg. Hij heeft meer dan vijftig (inter)nationale publicaties op zijn naam, is een veelgevraagd spreker en adviseerde verschillende regeringen en internationale organisaties, zoals de WHO en de EU over hervormingen om zorg beter betaalbaar te krijgen. Voorts is hij wetenschappelijk adviseur van het ministerie van VWS. Daar heeft hij begin 2011 kennisgemaakt met Jurriaan en het begin van diens visie en missie op wat nu 'shared savings' contracten en programma's zijn geworden.


27nov: Informatiebijeenkomst gemeenten Veenkoloniën

Op 27 november is een bijeenkomst georganiseerd voor gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij het programma Kans voor de Veenkoloniën. OptiMedis presenteert de aanpak, systematiek en voortgang van de 'shared savings pilots' die in Hoogeveen en Coevorden gestart worden.

KvdVK

Het amendement van Agnes Wolbers wil gezondheidsverschillen in de Veenkoloniën reduceren door daar allereerst actief burgers bij te betrekken om (samen) te werken aan preventief behoud en onderhoud van hun gezondheid. En deze investeringen in preventie aan de ‘voorkant’ blijvend te financieren uit de kostenbesparingen die dit oplevert aan de ‘achterkant’: shared savings. Kans voor de Veenkoloniën biedt de mogelijkheden en middelen voor de ontwikkeling.


3okt: Regas Zorg & Welzijn symposium

Samen met de voorzitter van ZN André Rouvoet is de directeur van OptiMedis Jurriaan Pröpper spreker op dit tweejaarlijkse symposium over de toekomst van zorg & welzijn.

Het symposium wordt georganiseerd door Regas die cliëntvolgsystemen levert aan zorg en welzijnorganisaties, en daarmee een belangrijke bouwsteen en voorwaarde invult voor de verdere integratie van zorg en welzijn rond individuele mensen. Meer informatie en aanmelding vindt u hier.