Agenda

25aug: Triple Aim Driedaagse JvEI

Op de laatste dag van de Triple Aim Driedaagse op vrijdag 25 augustus in Apeldoorn zal Jurriaan Pröpper van OptiMedis een presentatie geven over "de weg naar nieuwe populatiegerichte financiering o.b.v. integrale bekostiging, shared savings of budget". De website van het Jan van Es Instituut beschrijft hieronder het doel van de driedaagse. U kunt zich inschrijven op hun website

Met de toenemende vergrijzing en technische mogelijkheden laten voorspellingen zien dat we op diverse plekken aanlopen tegen capaciteitsgrenzen: personeelstekort, te hoge kosten en minder goede patiëntervaringen. En dat terwijl we hele goede zorgprofessionals hebben. Hoe lossen we dit op?

Eén van de oplossingen is een paradigmaverschuiving van volumegedreven zorg naar waardegedreven zorg. Een belangrijk denkraam wordt aangeleverd vanuit de Triple Aim waarbij verbeterde patiëntervaring, betere populatiegezondheid en meer doelmatigheid gelijktijdig wordt nagestreefd. Deze maatschappelijke doelstelling vraagt om een goede samenwerking tussen de verschillende stakeholders vanuit dit populatiebelang!

Maar hoe bereiken we die waardegedreven zorg?

De Triple Aim kent een populatiegerichte aanpak, waarin populatiedefiniëring, risicostratificatie in de populatie en samenwerken in geïntegreerde zorgnetwerken centraal staat.

Wilt u ook in drie dagen worden geëquipeerd met de why, how en what van Triple Aim, kom dan naar de Triple Aim Zomerdriedaagse verzorgd door het Jan van Es Instituut.

Het gedetailleerde programma wordt momenteel ingevuld, de indeling per dag zal er als volgt uitzien:

  • Dag 1: Triple Aim en populatiegerichte zorg
  • Dag 2: Populatiedefiniëring en Risicostratificatie
  • Dag 3: Regionale Governance en Bekostiging

 


3juli: LUMC Population Health Management Summer course

Gesundes Kinzigtal Case

Op de eerste dag van de tweede Summercourse Population Health Management van het LUMC, presenteert OptiMedis de Gesundes Kinzigtal case. Als onderdeel van een breed én diep inhoudelijk programma over de wijze waarop de gezondheid van populaties verbeterd kan worden. Het gehele programma vindt u hier en op de LUMC website.


11mei: presentatie integrale bekostiging op NVOG jaarcongres

Integratie van geboortezorg, belangen en bekostiging naar ‘shared benefits’

Verbetering van de kwaliteit en resultaten van geboortezorg voor moeder en kind vraagt om ontlijning van de zorg en daar is ontschotting van de financiering voor nodig, zodat gezondheidswinst wordt gedeeld. Dit kan met shared savings op de totale kosten of met integrale bekostiging, prestaties en tarieven voor de zorgketen. Het instrumentarium is hiervoor in andere zorgketens reeds ontwikkeld en geïmplementeerd. Voor de integratie van geboortezorg is integrale bekostiging op 1 januari 2017 in Nederland gestart in Helmond en een aantal andere regio’s. Gezamenlijk is door verloskundigen, gynaecologen, ziekenhuis en kraamverzorgers in de nieuwe JIJWIJ entiteit contractueel verantwoordelijkheid genomen voor kwaliteit, uitkomsten en kosten van de integrale geboortezorg voor de populatie zwangeren in de regio Helmond. De uitdagingen, oplossingen en instrumenten worden gepresenteerd door OptiMedis die de integratie van belangen, competenties, governance en geldstromen met de zorgpraktijken, zorgprofessionals, zorgorganisaties en zorgverzekeraars heeft gerealiseerd.

Jurriaan Pröpper, directeur OptiMedis
Ine Pennings, verloskundige en voorzitter JIJWIJ bestuur
Veronique Serrarens, gynaecologe en lid JIJWIJ bestuur

Zie website voor volledig programma en locatie.

 

 


15-16 november: invitational conference Triple-Aim.nl

Er wordt over de Triple Aim in verschillende verbanden in het land over gesproken. Na enige verkenning en voorbereiding organiseren op 15 en 16 november Vilans, het Jan van Es instituut en OptiMedis een Triple Aim 2-daagse op Landgoed ‘De Horst’ in Driebergen. 24 uur met innovators en experts de diepte in om het gedachtengoed van Triple-Aim verder te brengen.  Het wordt tijd om de geesten en de krachten te bundelen.

Vertrekpunt is een gezamenlijke visie en overeenstemming over ‘the compelling Why’. Van daaruit verkennen:

  • de leidende principes van Triple-Aim
  • wat nodig is om de Triple Aim-beweging in Nederland groter te maken
  • hoe we dichter bij het realiseren van de 3-ledige doelstelling kunnen komen

Het is de ambitie van de organisatoren om hierbij ‘zuiver in de leer te zijn’ op wat Triple Aim is en vereist als spiegel op hoe Triple-Aim initiatieven nu echt zijn? En wat er nodig is om stappen te zetten naar 100% Triple Aim?

Kennis, ervaringen, knelpunten en oplossingen uit de praktijk worden gedeeld, actief behandeld in workshops, herleid naar een self-assessment tool voor Triple Aim en samengevat in de stip op de horizon. Actuele thema’s hierbij zijn: governance, contractinnovatie, Triple Aim in het sociale domein en het creëren van een lerende omgeving.

De tweedaagse is een personal invitational conference voor 60 Triple Aim voorlopers.

 


2-4nov: 'bomen over COPD' workshops

Longzorg Nijkerk wordt als workshop op het '2 dagen bomen over COPD' gegeven van 2 tot en met 4 november in Wolfheze. Longarts Cas Colder van het St Jansdal Ziekenhuis en directeur Jurriaan Pröpper van OptiMedis zullen programma, contract, lessen en voorlopige resultaten driemaal in een workshop bespreken met de deelnemers.

Op de website vindt u o.a. de volgende informatie. Dit nieuwe congres is gestoeld op de principes van het succesvolle congres over astma, wat jaarlijks georganiseerd wordt in Davos en wat ook mogelijk gemaakt wordt door de stichting RoLeX.

De opzet van de cursus is hoofdzakelijk interactief onderwijs in workshops met kleine groepen. Elke workshop wordt geleid door een longarts die COPD als zijn/haar aandachtsgebied heeft in samenwerking met een longarts in opleiding. Daarnaast is er voldoende ruimte voor intercollegiaal contact.

U als longarts en longarts i.o. komt in uw dagelijkse praktijk veel in aanraking met COPD. Ook de behandeling van deze obstructieve longziekte is vaak een puzzel en een samenwerking tussen verschillende disciplines. Daarom hebben we het programma samengesteld wat u verder op deze website kunt lezen.

In het programma is tijd ingeruimd voor casuïstiekbespreking. Een panel van experts kan u mogelijk verder helpen. Alles onder leiding van Prof. Dr. Huib Kerstjens.