15-16 november: invitational conference Triple-Aim.nl

Er wordt over de Triple Aim in verschillende verbanden in het land over gesproken. Na enige verkenning en voorbereiding organiseren op 15 en 16 november Vilans, het Jan van Es instituut en OptiMedis een Triple Aim 2-daagse op Landgoed ‘De Horst’ in Driebergen. 24 uur met innovators en experts de diepte in om het gedachtengoed van Triple-Aim verder te brengen.  Het wordt tijd om de geesten en de krachten te bundelen.

Vertrekpunt is een gezamenlijke visie en overeenstemming over ‘the compelling Why’. Van daaruit verkennen:

  • de leidende principes van Triple-Aim
  • wat nodig is om de Triple Aim-beweging in Nederland groter te maken
  • hoe we dichter bij het realiseren van de 3-ledige doelstelling kunnen komen

Het is de ambitie van de organisatoren om hierbij ‘zuiver in de leer te zijn’ op wat Triple Aim is en vereist als spiegel op hoe Triple-Aim initiatieven nu echt zijn? En wat er nodig is om stappen te zetten naar 100% Triple Aim?

Kennis, ervaringen, knelpunten en oplossingen uit de praktijk worden gedeeld, actief behandeld in workshops, herleid naar een self-assessment tool voor Triple Aim en samengevat in de stip op de horizon. Actuele thema’s hierbij zijn: governance, contractinnovatie, Triple Aim in het sociale domein en het creëren van een lerende omgeving.

De tweedaagse is een personal invitational conference voor 60 Triple Aim voorlopers.