25aug: Triple Aim Driedaagse JvEI

Op de laatste dag van de Triple Aim Driedaagse op vrijdag 25 augustus in Apeldoorn zal Jurriaan Pröpper van OptiMedis een presentatie geven over "de weg naar nieuwe populatiegerichte financiering o.b.v. integrale bekostiging, shared savings of budget". De website van het Jan van Es Instituut beschrijft hieronder het doel van de driedaagse. U kunt zich inschrijven op hun website

Met de toenemende vergrijzing en technische mogelijkheden laten voorspellingen zien dat we op diverse plekken aanlopen tegen capaciteitsgrenzen: personeelstekort, te hoge kosten en minder goede patiëntervaringen. En dat terwijl we hele goede zorgprofessionals hebben. Hoe lossen we dit op?

Eén van de oplossingen is een paradigmaverschuiving van volumegedreven zorg naar waardegedreven zorg. Een belangrijk denkraam wordt aangeleverd vanuit de Triple Aim waarbij verbeterde patiëntervaring, betere populatiegezondheid en meer doelmatigheid gelijktijdig wordt nagestreefd. Deze maatschappelijke doelstelling vraagt om een goede samenwerking tussen de verschillende stakeholders vanuit dit populatiebelang!

Maar hoe bereiken we die waardegedreven zorg?

De Triple Aim kent een populatiegerichte aanpak, waarin populatiedefiniëring, risicostratificatie in de populatie en samenwerken in geïntegreerde zorgnetwerken centraal staat.

Wilt u ook in drie dagen worden geëquipeerd met de why, how en what van Triple Aim, kom dan naar de Triple Aim Zomerdriedaagse verzorgd door het Jan van Es Instituut.

Het gedetailleerde programma wordt momenteel ingevuld, de indeling per dag zal er als volgt uitzien:

  • Dag 1: Triple Aim en populatiegerichte zorg
  • Dag 2: Populatiedefiniëring en Risicostratificatie
  • Dag 3: Regionale Governance en Bekostiging