27nov: Informatiebijeenkomst gemeenten Veenkoloniën

Op 27 november is een bijeenkomst georganiseerd voor gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij het programma Kans voor de Veenkoloniën. OptiMedis presenteert de aanpak, systematiek en voortgang van de 'shared savings pilots' die in Hoogeveen en Coevorden gestart worden.

KvdVK

Het amendement van Agnes Wolbers wil gezondheidsverschillen in de Veenkoloniën reduceren door daar allereerst actief burgers bij te betrekken om (samen) te werken aan preventief behoud en onderhoud van hun gezondheid. En deze investeringen in preventie aan de ‘voorkant’ blijvend te financieren uit de kostenbesparingen die dit oplevert aan de ‘achterkant’: shared savings. Kans voor de Veenkoloniën biedt de mogelijkheden en middelen voor de ontwikkeling.