15dec: college master module 'Health systems and policy making in health care'

'Health systems and policy making in healthcare' is een module van de masteropleiding biomedische wetenschappen aan het Radboud in Nijmegen. Jurriaan Pröpper geeft daarin een Engelstalig college met als titel "The Healthcare provider landscape and (inter)national best practice examples", waarin hij zijn perspectief geeft op de uitdagingen voor behoud van de publieke gezondheidszorg zoals Nederland die nu heeft. Als ruimtevaartkundig ingenieur trapt hij daarom af met Apollo 13: 'Houston we have a problem'. Ter inspiratie dat een onvermijdelijk geachte mislukking wordt voorkomen met een andere combinatie van bestaande kennis en componenten. Ook de publieke gezondheidszorg kan voor de kwetsbare burgers behouden blijven als het zich anders opstelt, organiseert en beloont.

Image result for radboud         Image result for radboud

De uitnodiging voor het college werd gedaan door Prof. dr. Patrick Jeurissen. Hij is bijzonder hoogleraar 'Betaalbaarheid van zorg' aan de Radboud Universiteit/Radboudumc en programmaleider van Celsus, Academie Betaalbare Zorg, een samenwerkingsverband tussen de afdeling IQ healthcare, Radboudumc en het ministerie van VWS. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen kosten en kwaliteit van de gezondheidszorg, met als doel: betaalbare zorg voor burgers. Zo onderzoekt hij hoe overheden en zorginkopers de zorg het best kunnen financieren; hoe in vergoeding van de behandelingen meer rekening te houden is met zorgkwaliteit; hoe zorg voor de ‘duurste’ patiënt - zo’n 1 procent van het totaal - kwalitatief beter maar ook goedkoper kan en hoe procesinnovaties, zoals bijvoorbeeld Parkinsonnet kunnen bijdragen aan een betere betaalbaarheid van zorg. Hij heeft meer dan vijftig (inter)nationale publicaties op zijn naam, is een veelgevraagd spreker en adviseerde verschillende regeringen en internationale organisaties, zoals de WHO en de EU over hervormingen om zorg beter betaalbaar te krijgen. Voorts is hij wetenschappelijk adviseur van het ministerie van VWS. Daar heeft hij begin 2011 kennisgemaakt met Jurriaan en het begin van diens visie en missie op wat nu 'shared savings' contracten en programma's zijn geworden.