19jan: Resultaten Longzorg Nijkerk op LAN Congres

In Nijkerk wordt sinds 2015 door de huisartsen, POH's, apothekers, fysiotherapeuten en longartsen 'ontschot' samengewerkt om de zorg, gezondheid en kosten van de COPD-populatie te verbeteren: de Triple Aim. De extra preventie, innovatie en organisatie is mogelijk gemaakt door het eerste driejarige 'shared savings' contract in Nederland met Zilveren Kruis. Nu dat de drie jaren bijna om zijn, is er een evaluatie gedaan versus de doelen, die overeenkomen met de Long Alliantie Nederland. De voorlopige resultaten en inzichten worden daarom gepresenteerd op de LAN-conferentie 'Van wens naar werkelijkheid: 25% minder ziekenhuisopnamedagen voor COPD-patiënten' op vrijdag 19 januari.

Plaatje 1.jpg

Dan komen in Amersfoort samen zorgverleners uit de thuiszorg, eerstelijn, ziekenhuizen; zorgverkopers en zorginkopers; innovatieadviseurs; zorgverzekeraars; (landelijke en regionale) beleidsmakers; wetenschappers en (vertegenwoordigers van) ervaringsdeskundigen om de nieuwste kennis en ervaringen uit te wisselen over het verminderen van ziekenhuisopnamedagen voor COPD longaanvallen.

Ervaringen worden gedeeld van pilotregio’s die werken met het LAN “Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname” en van andere lokale initiatieven zoals Nijkerk gericht op het bereiken van minder COPD ziekenhuisopnamen. Ook worden wetenschappelijke inzichten gepresenteerd rond het systematisch verminderen van ziekenhuisopnamen. Daarnaast geven zorgverzekeraars, overheden en patiëntenorganisaties hun visie op dit onderwerp.

Het is de verwachting dat op den duur overal in Nederland van regio’s gevraagd wordt systematisch te werken aan het verminderen van ziekenhuisopnamedagen voor COPD en andere chronische ziekten. Dit vanuit het patiëntenbelang en de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de (long)zorg.

De conferentie wordt georganiseerd door de Long Alliantie Nederland, het Zorginstituut Nederland, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het Expertisecentrum Healthwise van de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor meer informatie over de conferentie, klik HIER voor de flyer.
Voor meer informatie over het programma, klik HIER.