Betere uitkomsten vereisen betere contractvormen

Buitenlandse successen hebben ons geleerd dat er voor betere uitkomsten ook betere, en dus andere contracten tussen verzekeraars en samenwerkende zorgverleners nodig zijn. In die best cases staan het sturen, belonen en delen van meer gezondheid per euro centraal. OptiMedis weet welke contractvormen voor welke doelgroepen het optimale resultaat opleveren voor alle stakeholders.

De aandacht in de zorg gaat in alle echelons uit naar de beheersing en reductie van kosten. Zonder veranderingen zouden volgens het CPB de zorgkosten voor een modaal gezin stijgen van 23 procent in 2012 naar 36 procent in 2040. Maar de verbeteringen van de zorg in gezondheid, productiviteit, doelmatigheid, substitutie en preventie worden nu nog amper beloond en daarmee in zekere zin bestraft. Om aan de stijgende zorgvraag te blijven voldoen, moet de focus naar verhoging van het zorgrendement: meer gezondheid per zorgeuro.

Verschillende contractvormen

De stijgende zorgkosten zijn in de hele Westerse wereld een issue en hebben ook daar geleid tot verschillende nieuwe initiatieven. De buitenlandse voorbeelden hebben met elkaar gemeen dat verzekeraars van productiebeperkende contracten zijn overgegaan op contracten die samenwerkende zorgverleners meer verantwoordelijkheid geven. Verantwoordelijkheid voor de uitkomsten in gezondheidswinst, tevredenheid en kostenontwikkeling:

 • Shared savings – gedeelde besparingen t.o.v. de trend
 • Bundled payment – integrale bekostiging per patiënt voor hele zorgketen
 • Partial Capitation – sub-populatiebekostiging per verzekerde per jaar voor chronische zorg
 • Global Payment – totale bekostiging per verzekerde patiënt per jaar voor alle zorg

Verbeteringen in de gezondheidszorg

Wij hebben de kennis en ervaringen uit het buitenland vertaald naar contractmodellen die passen binnen de Nederlandse wet- en regelgeving. Deze passen we nu toe in regio's zoals Nijkerk en Nieuwegein. We leveren maatwerk geïnspireerd op de succesvolle aanpak die sinds 2006 in Kinzigtal is geïmplementeerd door onze Duitse collega’s van OptiMedis AG, de managementorganisatie van Gesundes Kinzigtal.

Samen definiëren we de doelgroep, kiezen een bijpassend contract, analyseren de populatiedata en brengen op regionaal niveau transmurale Triple Aim zorgketenprogramma’s tot stand. Geen standaard voor de gehele populatie, maar een programma en contract die passen bij de doelgroep en de zorgverzekeraar in de betreffende regio.

En daar heeft iedereen baat bij: de zorgverleners, de zorgverzekeraar, de patiënt en de premiebetalende verzekerde.

“Ik doe dit voor mensen, niet voor een systeem. Wat kan mij dat systeem schelen? Ik wil goede uitkomsten tegen een goede prijs.”

Minister Edith Schippers in de Volkskrant, 13 september 2014

Resultaten in Kinzigtal

Veel zorguitkomsten zijn in Gesundes Kinzigtal voor de vrijwillig deelnemende patiënten met tientallen procenten verbeterd:

 • 50% minder sterfgevallen bij hartpatiënten
 • 45% minder botbreuken door Osteoporose
 • 40% minder opnames in de GGZ
 • 15% minder opnames in verpleeghuizen
 • 10% minder ziekenhuisopnames

Voor de zorgverzekeraars heeft Gesundes Kinzigtal geleid tot:

 • € 50 ‘shared saving’ van de €150 lagere kosten per verzekerde per jaar (2013)
 • 30% lagere switch naar andere verzekeraars (AOK)
 • 10% meer verzekerden (AOK)

En voor de zorgverleners in Gesundes Kinzigtal:

 • €100 ‘shared saving’ van de €150 lagere kosten per verzekerde
 • Als structurele i.p.v. incidentele financiering van de extra preventie, innovatie en organisatie
 • 99% van de deelnemers raadt de programma's bij vrienden en familie aan

En voor de werkgevers in en rond Kinzigtal:

 • programma deelnemers hebben 3,4% lager ziekteverzuim
 • en gaan later met pensioen