Contractinnovatie - OptiMedis Nederland

Spring naar hoofdnavigatie Doorgaan naar inhoud Spring naar aanvullende gegevens

Contact en Social media

OptiMedis websites

Zoeken

Contractinnovatie

Standaard waar mogelijk, maatwerk waar nodig

Contractinnovatie: Standaard waar mogelijk, maatwerk waar nodig

Betere uitkomsten vereisen betere contractvormen

De successen hebben ons geleerd dat er voor betere uitkomsten ook betere, en dus andere integrale contracten tussen verzekeraars, gemeenten en samenwerkende zorgverleners nodig zijn. Daarin staan het sturen, belonen en delen van meer gezondheid per euro centraal: value based healthcare. OptiMedis ontwikkelt, implementeert en managet deze contractvormen in Nederland met een optimaal gedeeld resultaat voor alle stakeholders.

De aandacht in de zorg gaat in alle echelons uit naar de beheersing en reductie van kosten. Toch zullen zonder veranderingen volgens het CPB de zorgkosten voor een modaal gezin stijgen van 23 procent in 2012 naar 36 procent in 2040. Om aan de stijgende zorgvraag te kunnen blijven voldoen, moet de focus van zorgkosten naar zorgrendement: meer gezondheid per zorgeuro. Door de resultaten van betere zorg in gezondheid, productiviteit, doelmatigheid, substitutie en preventie te belonen door de resulterende besparingen contractueel te delen tussen zorgverzekeraars en zorgnetwerk.

Verschillende 'value sharing' contractvormen

OptiMedis heeft verschillende contractvormen ontwikkeld voor Nederland op basis van buitenlandse voorbeelden. De stijgende zorgkosten zijn in de hele Westerse wereld een issue en hebben ook daar geleid tot verschillende nieuwe initiatieven. De buitenlandse voorbeelden hebben met elkaar gemeen dat verzekeraars van productiebeperkende contracten zijn overgegaan op contracten die samenwerkende zorgverleners meer verantwoordelijkheid geven voor de zorginhoud, gezondheidsuitkomsten en kostenontwikkeling:

  • Shared savings – gedeelde besparingen t.o.v. de trend op de reguliere zorgkosten
  • Bundled payment – integrale bekostiging per patiënt voor hele zorgketen
  • Partial Capitation – sub-populatiebekostiging per verzekerde per jaar voor chronische zorg
  • Global Payment – totale bekostiging per verzekerde patiënt per jaar voor alle zorg

In alle contractvormen geldt dat betere zorg en gezondheid van de (sub)populatie resulteert in lagere zorgvraag en kosten, waar de zorgverleners een bepaald deel van krijgen om hun inspanningen te financieren en belonen. In de praktijk in meerjarige contracten, programma's en samenwerkingen in Nijkerk, Nieuwegein en Helmond. En in ontwikkeling in Kans voor de Veenkoloniën en Zeeland.