Triple Aim samenwerkingsverband

OptiMedis gaat voor meerdere jaren regionale samenwerking aan met zorggroepen, zorgcentra en zorgorganisaties die de Triple Aim aan willen, durven en kunnen. OptiMedis levert de extra mankracht, kennis en ervaring zonder dat dit de zorgverzekeraar of zorgverleners extra geld kost. Deze extra organisatiekracht wordt net als de extra preventie en innovatie structureel en risicodragend gefinancierd uit de gezondheidswinst die de zorgverleners contractueel toebedeeld wordt.

Voor succesvolle implementatie en realisatie van Triple Aim zijn de volgende bouwstenen nodig die op een goed regionaal zorgfundament met OptiMedis gerealiseerd kunnen worden:

  1. Visie, ambitie en draagvlak bij de zorgverleners, -organisaties en -verzekeraars voor transmurale samenwerking
  2. Meerjarige transmurale en regionale samenwerking met onderlinge rol- en resultaatverdeling
  3. Triple Aim innovatieve en preventieve zorgprogramma’s en -paden voor subpopulatie(s)
  4. Bijpassende integrale meerjarige contracten met zorgverzekeraar(s) en wellicht gemeenten
  5. Onderliggende verzameling, analyse en monitoring van populatiedata
  6. Uit gekoppelde zorginformatiesystemen
  7. Financiering van ontwikkeling, implementatie en opstart van samenwerking, programma's en contracten
  8. Populatie, portfolio, programma en contractmanagement tijdens de realisatie en optimalisatie

“Preconditions for this [Triple Aim] include … the existence of an organization (an “integrator”) that accepts responsibility for all three aims for that population.”

Donald M. Berwick, Thomas W. Noland and John Whittington in Health Affairs 27, no3 (2008): 759-769;10.1377/hlthaff.27.3.759

Samenwerking

Nijkerk en Nieuwegein hebben de afgelopen jaren een sterk zorgfundament gelegd. OptiMedis werkt met de gezondheidscentra en de daarin verenigde zorgverleners samen aan de realisatie van de Triple Aim voor een aantal eerste patiëntgroepen. OptiMedis is zomer 2015 gevraagd om de inhoud van de Vitaal Vechtdal Polis voor 2016 meer in lijn te brengen met de missie: een vitaal vechtdal. En vanaf het voorjaar 2016 is OptiMedis betrokken bij de opstart van Kans voor de Veenkoloniën.

Daarnaast lopen er gesprekken over nieuwe doelgroepen en contracten met zorgverleners en zorgverzekeraars en met nieuwe regio’s voor eenzelfde samenwerkingsverband voor dezelfde of andere doelgroepen en contracten.

Nijkerk

In Nijkerk wordt met de Gezondheidscentra Corlaer (www.gc-corlaer.nl) en De Nije Veste (www.denijeveste.nl) als eerste gewerkt aan de Triple Aim voor COPD & Astma met de longartsen van het St. Jansdal Ziekenhuis en van het Meander MC en voor Complexe Wondzorg met Excen, QualityZorg, iCare en Beweging 3.0. Met Achmea wordt een integrale populatiegerichte afspraak gemaakt voor 3 jaren in 2015-2017 voor de patiënten met COPD/Astma.

Nieuwegein

In Nieuwegein wordt met de gezondheidscentra De Roerdomp (www.roerdomp.nl), De Schans (www.ghcdeschans.nl), Eerstelijns Medisch Centrum (EMC) Nieuwegein (www.emcnieuwegein.nl) en gezondheidscentrum Zorgplein Zuid (www.zorgpleinzuid.nl) samen gewerkt aan transmurale CVRM met de cardiologen en internisten van de St. Antonius Ziekenhuisgroep.

Vitaal Vechtdal

OptiMedis is zomer 2015 gevraagd om de inhoud van de Vitaal Vechtdal Polis voor 2016 meer in lijn te brengen met de missie: een vitaal vechtdal. De extra preventieve programma's en service worden aangeboden door de deelnemende zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars in de verwachting dat zij tot vermindering van zorgvraag en -kosten zullen leiden.Gedurende 2016 zullen een aantal integrale zorgpaden en contracten gesloten en gestart worden die een directere relatie zullen leggen tussen besparing in de zorgkosten en financiering van de extra Vitaal Vechtdal programma's. Hiervoor dient het Nijkerkse contractmodel als uitgangspunt en het Duitse Gesundes Kinzigtal als inspiratie.

Kans voor de Veenkoloniën

Onder de naam “Kans voor de Veenkoloniën” (KvdVK) gaat in dertien gemeenten uit de Groningse en Drentse Veenkoloniën samengewerkt worden aan verbetering van de gezondheid van de burgers.

Deze unieke kans is mogelijk gemaakt door het amendement dat in de Tweede Kamer is ingediend door Agnes Wolbert (PvdA). Doel van dit amendement is meer aandacht te vragen voor regio’s die zich kenmerken door sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

KvdVK voorziet in een brede samenwerking van allerlei partijen, organisaties, burgers, gemeenten, zorgverzekeraars, verenigingen, scholen, werkgevers etc. die een rol kunnen spelen bij het helpen verkleinen van de gezondheidsverschillen. Gezondheidsverschillen hebben vaak verschillende achtergronden. Hierdoor is het van belang dat ook andere beleidsterreinen dan de volksgezondheid hier bij betrokken worden (bedrijfsleven, welzijn, onderwijs, etc.).

Het gehele traject heeft een looptijd van 8 jaar, waarna er structurele financiering voor zou moeten zijn uit ‘shared savings’: een deel van de besparingen die gezondheidswinst bij burgers oplevert voor zorgverzekeraars, gemeenten en werkgevers. Vanwege haar ervaring en knowhow van 'shared savings' is OptiMedis betrokken bij de opstart van deze kans op structurele verbetering van de gezondheid en daaruit structurele financiering daarvoor.

Meer informatie?

Indien uw regio de benodigde visie en samenwerking heeft, bieden wij graag onze kennis, ervaring en oplossingen aan. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ons voor meer informatie.