Gerealiseerde integrale zorgnetwerken

OptiMedis integreert en ondersteunt lokale zorgnetwerken met praktijken, centra en organisaties die de zorg, gezondheid en betaalbaarheid voor hun inwoners duurzaam willen verbeteren. OptiMedis levert de extra mankracht, kennis en ervaring zonder dat dit de zorg extra geld kost. Deze extra organisatiekracht wordt net als de extra preventie en innovatie structureel en risicodragend gefinancierd uit de gezondheidswinst die de zorgverleners contractueel toebedeeld wordt.

“Preconditions for this [Triple Aim] include … the existence of an organization (an “integrator”) that accepts responsibility for all three aims for that population.”

Donald M. Berwick, Thomas W. Noland and John Whittington in Health Affairs 27, no3 (2008): 759-769;10.1377/hlthaff.27.3.759

Eersten als nationale voorbeelden:

Met meerjarige contractinnovatie die een Triple Aim trendbreuk in zorg, gezondheid en kosten mogelijk maken én delen als structurele financiering:

Daarnaast lopen er gesprekken over nieuwe regio's, doelgroepen en contracten met zorgverleners en zorgverzekeraars. Indien uw regio de benodigde ambitie en visie heeft, bieden wij graag onze kennis, ervaring en oplossingen aan voor de realisatie ervan. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ons voor meer informatie.

Nijkerk

Hier is een transmurale samenwerking met shared savings contract gerealiseerd voor de Gezondheidscentra Corlaer (www.gc-corlaer.nl) en De Nije Veste (www.denijeveste.nl) met de longartsen van het St. Jansdal Ziekenhuis en van het Meander MC. Met Zilveren Kruis is dit shared savings contract ontwikkeld en gesloten voor 3 jaren voor de gehele COPD/Astma zorg. OptiMedis heeft met Zilveren Kruis dit contract doorontwikkeld naar een standaard 'shared savings' contract en methodologie voor toepassing elders in hun gebieden.

Nieuwegein

Is de eerste volgende regio waar een zelfde contract en aanpak is gestart voor een andere zorgketen. In de gezondheidscentra De Roerdomp (www.roerdomp.nl), De Schans (www.ghcdeschans.nl), Eerstelijns Medisch Centrum (EMC) Nieuwegein (www.emcnieuwegein.nl) en gezondheidscentrum Zorgplein Zuid (www.zorgpleinzuid.nl) wordt samengewerkt in een vergelijkbaar driejarig shared savings contract voor dit keer transmurale CVRM met de cardiologen en internisten van het St. Antonius Ziekenhuis.

Helmond

In Helmond heeft OptiMedis de bestaande VSV samenwerking als eerste in Nederland helpen starten met integrale geboortezorg bekostiging en contracten in samenwerking met zorgverzekeraar CZ. Alle monodisciplinaire prestaties en declaraties van verloskundigen, gynaecologen, ziekenhuis en kraamzorg worden gebundeld en doorgedeclareerd in 9 integrale geboortezorg prestaties aan zorgverzekeraars. Hiervoor is een nieuwe entiteit van de vier genoemde partijen opgericht, ingericht en ingevoerd met alle benodigde contracten, processen, betalingen en administratie in uitstekende samenwerking met Promeetec. Inmiddels zijn vergelijkbare contracten met alle zorgverzekeraars gesloten en integrale declaraties gestart. Zie Integrale geboortezorg op de homepagina.

Kans voor de Veenkoloniën

Onder de naam “Kans voor de Veenkoloniën” (KvdVK) wordt in dertien gemeenten uit de Groningse en Drentse Veenkoloniën samengewerkt aan verbetering van de gezondheid van de burgers.

Deze unieke kans is mogelijk gemaakt door het amendement dat in de Tweede Kamer is ingediend door Agnes Wolbert (PvdA). Doel van dit amendement is meer aandacht te vragen voor regio’s die zich kenmerken door sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

KvdVK voorziet in een brede samenwerking van allerlei partijen, organisaties, burgers, gemeenten, zorgverzekeraars, verenigingen, scholen, werkgevers etc. die een rol kunnen spelen bij het helpen verkleinen van de gezondheidsverschillen. Gezondheidsverschillen hebben vaak verschillende achtergronden. Hierdoor is het van belang dat ook andere beleidsterreinen dan de volksgezondheid hier bij betrokken worden (bedrijfsleven, welzijn, onderwijs, etc.).

Het gehele traject heeft een looptijd van 8 jaar, waarna er structurele financiering voor zou moeten zijn uit ‘shared savings’: een deel van de besparingen die gezondheidswinst bij burgers oplevert voor zorgverzekeraars, gemeenten en werkgevers. Vanwege haar ervaring en knowhow van 'shared savings' is OptiMedis betrokken bij de opstart van deze kans op structurele verbetering van de gezondheid met structurele financiering daarvoor.