Nieuws - OptiMedis Nederland

Spring naar hoofdnavigatie Doorgaan naar inhoud Spring naar aanvullende gegevens

Contact en Social media

OptiMedis websites

Zoeken

Nieuws

Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws: Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws

JZOJP: Longzorg Nijkerk shared savings -7% is bijna 1 miljoen euro

Uitstekende Triple Aim en shared savings resultaten van het Longzorg Nijkerk programma gepresenteerd op 9 januari 2020 door de Gezondheidscentra Nijkerk. Op basis van een driejarig shared savings contract gerealiseerd door OptiMedis met Zilveren Kruis (dat ook in Nieuwegein wordt benut voor Transmurale CVRM) als voorloper en voorbeeld van JZOJP:

  • 85% professionals en patiënten ervaart nieuwe longzorg als betere zorg
  • 30% van de patiënten rapporteert betere gezondheid, 25% minder benauwdheid en 18% minder verpleegdagen in de ziekenhuizen
  • Bijna 1 miljoen euro minder kostenstijging (-7%) van de chronische longzorg van alle inwoners in Nijkerk dan de rest van Nederland.
  • De zorgverleners en zorgverzekeraars verlengen programma en contract naar de gehele chronische 'leefstijl' zorg, waarvan GC Nijkerk de opstart zelf financiert uit haar aandeel van 75% in de gerealiseerde shared savings.

Daar is iedereen in Nijkerk terecht erg trots op. De longzorg heeft zich in de afgelopen vijf jaren steeds beter en breder rond de individuele patiënt georganiseerd voor passendere en persoonlijke zorg. Waar ook de zorgverzekeraar en de zorgverleners beter van worden in financiën én werkplezier. Om meer middelen en mogelijkheden te krijgen om de gehele leefstijl als oorzaak aan te kunnen pakken, wordt in stappen de daaruit resulterende zorg toegevoegd aan het shared savings contract. Te beginnen met Diabetes en gevolgd door CVRM.

Gezondheidswinst is hiermee het kerndoel waar alle partijen belang bij hebben. Het is daarom teleurstellend dat dit bewezen succesvolle contractmodel niet wordt uitgerold door Zilveren Kruis met financiering van VWS. Dit shared savings contractmodel haalt de angel en schotten uit de onderliggende belangtegenstellingen om de Juiste Zorg Op de Juiste Plaats te brengen buiten het ziekenhuis in de buurt en bij de mensen zelf.     

Presentatie Longzorg Nijkerk resultaten 9jan2020

 


Succesvoorwaarden voor Duurzame Zorg

OptiMedis werkt actief mee aan de opschaling van burgerinitiatieven (GROZ) om Gezondheid leidend te maken in plaats van Ziekte: omkering van de zorg van aanbod naar vraag. Deze ontwikkeling wordt aangemoedigd door de Topsector Life Science & Health. Doelstelling is de burgerinitiatieven te helpen een sterkere invloed en positie te geven in de lokale zorg. En met elkaar te verbinden op de succesvoorwaarden die de ene heeft ingevuld en de ander nog ontbeert. OptiMedis heeft haar (inter)nationale praktijkervaring aangewend voor formulering van.

Onderstaande 10 succesvoorwaarden voor duurzame zorg:
lokale populaties gezonder houden met minder stijging van zorgvraag en dus kosten om de zorg betaalbaar en beschikbaar te houden. 

 

10 succesvoorwaarden iconen met tekst


Duitse regio op bezoek voor integrale geboortezorg

Een delegatie onder leiding van staatssecretaris mevrouw Bärbl Mielich van de regering van Baden-Württemberg, heeft een driedaags bezoek aan Nederland gebracht om zich te laten informeren over de Nederlandse geboortezorg. Jan Willem van den Berkhof van OptiMedis Nederland heeft samen met onze Duitse collega Katja Stahl een intensief en divers programma georganiseerd.

181115 Groepsfoto Duitse BW delegatie

  • Dinsdag: bijeenkomsten met de zorgkoepels KNOV, NVOG en BO-geboortezorg, zorgverzekeraar VGZ, de nationale instituten NZa, ZiN en RIVM.
  • Woensdag: veldbezoeken aan Anna Paviljoen OLVG, de IGO Beverwijk, verloskunde praktijk & echoecentrum De Schoot en De Verloskunde Academie Amsterdam.
  • Donderdag: een gecombineerde presentatie van CPZ en VWS, gevolgd door een presentatie van OptiMedis over de inrichtingen, ervaringen en resultaten van IGO JIJWIJ in Helmond.

181115 Presentatie Duitse BW delegatie

De Nederlandse gynaecoloog Dr. Reinhard Maas heeft de inhoudelijk begeleiding en vertaling op een voortreffelijke wijze gedaan gedurende deze drie dagen. Verrijkt en geïnspireerd is de delegatie terug gegaan naar Stuttgart om de Geburtshilfe daar de gewenste verbetering te gaan geven.

 


'Die Gesundheitswende' presentatie aan o.a. Minister De Jonge

De drie uitdagingen die minister De Jonge zelf noemde tijdens zijn openingsspeech van de 'eHealth & Ouderenzorg' handelsmissie naar Rheinland-Pfalz in oktober 2018, worden met de aanpak van Gesundes Kinzigtal al meer dan 10 jaar succesvol opgelost:

1) aanpassing van de zorg aan veranderende en vergrijzende populatie,
2) verbetering van de uitkomsten van de zorg voor individuele mensen,
3) betaalbaarheid en beschikbaarheid van de zorg behouden.

Duurzame Zorg noemt OptiMedis dit: lokale initiatieven die investeringen doen die zich terugverdienen in minder verbruik dus besparingen. Dit gezonde verdienmodel van onderaf verspreiden en realiseren is de missie waar OptiMedis in Duitsland, Nederland en Engeland hard aan meesleurt. Versnelling en opschaling van duurzame zorg vergt - net als duurzame energie - moed, leiderschap en support van bovenaf: 'Die Gesundheitswende'.

Dit was de kernboodschap van de gezamenlijke presentatie van onze Duitse collega Alexander Pimperl en de Nederlandse directeur Jurriaan Pröpper aan de Nederlands handelsdelegatie onder leiding van Minister De Jonge op bezoek bij Krankenkasse IKK Sud-West in Mainz.Het programma was in goed overleg met hem en uitstekend georganiseerd door de mensen van Netherlands Business Support Office Stuttgart in afstemming met Health-Holland. Ook de aanwezige Nederlandse eHealth aanbieders zijn enthousiast gemaakt voor het gezonde(re) verdienmodel van duurzame zorg: preventie, innovatie en informatie die gezondheidswinst oplevert, kan daaruit gefinancierd worden. Zij worden dan niet meer als kostenverhogende technologie gezien, maar als rendabele investeringen. 

 

20181010 141143    181020 Presentatie aan Minister De Jonge

 


Interview: "Zorg schreeuwt om preventie en gedeeld financieel belang."

Als we niets doen, veroorzaken de problemen in de zorg een onaanvaardbare tweedeling in de maatschappij, zegt Jurriaan Pröpper in het interview in de nieuwe Fizier. De zorg schreeuwt om preventie en gedeeld financieel belang. Lees het hele interview vanaf pagina 6: https://lnkd.in/eWzer8W

181107 Interview Fizier pg6 7181107 Interview Fizier pg6 7