Succesvoorwaarden voor Duurzame Zorg

OptiMedis werkt actief mee aan de opschaling van burgerinitiatieven (GROZ) om Gezondheid leidend te maken in plaats van Ziekte: omkering van de zorg van aanbod naar vraag. Deze ontwikkeling wordt aangemoedigd door de Topsector Life Science & Health. Doelstelling is de burgerinitiatieven te helpen een sterkere invloed en positie te geven in de lokale zorg. En met elkaar te verbinden op de succesvoorwaarden die de ene heeft ingevuld en de ander nog ontbeert. OptiMedis heeft haar (inter)nationale praktijkervaring aangewend voor formulering van.

Onderstaande 10 succesvoorwaarden voor duurzame zorg:
lokale populaties gezonder houden met minder stijging van zorgvraag en dus kosten om de zorg betaalbaar en beschikbaar te houden. 

 

10 succesvoorwaarden iconen met tekst