Nieuws - OptiMedis Nederland

Spring naar hoofdnavigatie Doorgaan naar inhoud Spring naar aanvullende gegevens

Contact en Social media

OptiMedis websites

Zoeken

Nieuws

Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws: Ontwikkelingen in de zorg

JZOJP: Longzorg Nijkerk shared savings -7% is bijna 1 miljoen euro

Uitstekende Triple Aim en shared savings resultaten van het Longzorg Nijkerk programma gepresenteerd op 9 januari 2020 door de Gezondheidscentra Nijkerk. Op basis van een driejarig shared savings contract gerealiseerd door OptiMedis met Zilveren Kruis (dat ook in Nieuwegein wordt benut voor Transmurale CVRM) als voorloper en voorbeeld van JZOJP:

  • 85% professionals en patiënten ervaart nieuwe longzorg als betere zorg
  • 30% van de patiënten rapporteert betere gezondheid, 25% minder benauwdheid en 18% minder verpleegdagen in de ziekenhuizen
  • Bijna 1 miljoen euro minder kostenstijging (-7%) van de chronische longzorg van alle inwoners in Nijkerk dan de rest van Nederland.
  • De zorgverleners en zorgverzekeraars verlengen programma en contract naar de gehele chronische 'leefstijl' zorg, waarvan GC Nijkerk de opstart zelf financiert uit haar aandeel van 75% in de gerealiseerde shared savings.

Daar is iedereen in Nijkerk terecht erg trots op. De longzorg heeft zich in de afgelopen vijf jaren steeds beter en breder rond de individuele patiënt georganiseerd voor passendere en persoonlijke zorg. Waar ook de zorgverzekeraar en de zorgverleners beter van worden in financiën én werkplezier. Om meer middelen en mogelijkheden te krijgen om de gehele leefstijl als oorzaak aan te kunnen pakken, wordt in stappen de daaruit resulterende zorg toegevoegd aan het shared savings contract. Te beginnen met Diabetes en gevolgd door CVRM.

Gezondheidswinst is hiermee het kerndoel waar alle partijen belang bij hebben. Het is daarom teleurstellend dat dit bewezen succesvolle contractmodel niet wordt uitgerold door Zilveren Kruis met financiering van VWS. Dit shared savings contractmodel haalt de angel en schotten uit de onderliggende belangtegenstellingen om de Juiste Zorg Op de Juiste Plaats te brengen buiten het ziekenhuis in de buurt en bij de mensen zelf.     

Presentatie Longzorg Nijkerk resultaten 9jan2020