Nieuws - OptiMedis Nederland

Spring naar hoofdnavigatieDoorgaan naar inhoudSpring naar aanvullende gegevens

Contact en Social media

OptiMedis websites

Zoeken

Nieuws

Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws: Ontwikkelingen in de zorg

De eerste successen bundelen hun kennis op Triple-Aim.nl

Op Triple-aim.nl delen pioniers hun kennis ter inspiratie en mobilisatie. Inspiratie met noodzaak en visie van Triple Aim voor verduurzamen van de zorg in een aantal overtuigende animatiefilms. Mobilisatie met de eerste successen om met Triple Aim aan de slag te gaan in de eigen regio, ook voor verhoging van het eigen werkplezier. Dat zou een vierde doel moeten zijn. Zoals Berwick et al in hun oorspronkelijke Triple Aim artikel schreven, is er een integrator nodig van alle partijen, belangen, kennis en financiën om de Triple Aim te realiseren. OptiMedis is zo'n integrator van transmurale meerjarige samenwerking en contractering tussen zorgverleners en zorgverzekeraars.

Op het vorige Triple Aim Congres van het Jan van Es instituut zijn de eerste successen getoond. OptiMedis heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het Triple Aim longzorg programma en contract in Nijkerk. Dit contract is met Zilveren Kruis doorontwikkeld om breder in Nederland toe te gaan passen, zoals door Eric van der Hijden enthousiast en helder gepresenteerd. De laatste bouwstenen voor een verdere uitrol zijn in de maak: population health database/management en de opstartfinanciering met Health Impact Bonds.

Jan van Es Instituut: "Tijdens het geanimeerde en kennisintensieve congres werd na 4 prachtige voorbeelden uit Nijkerk (longzorg), Maastricht (wijkpilot met sociaal domein), Noord Holland Noord (GGZ) en Amersfoort (gezonde nieren) de omslag duidelijk. Zowel zorgaanbieders die samenwerken in een netwerk als de grootste zorgverzekeraar van ons land willen en kunnen op een andere wijze de zorg organiseren en bekostigen. Via het inmiddels bekende shared savings of shared benefits principe maakt Zilveren Kruis dit mogelijk in de komende jaren. Duidelijk werd ook uit de voorbeelden en de bijdrage van Zilveren Kruis dat een dergelijk ‘inkoopcontract’ uitsluitend wordt gesloten met netwerkorganisaties met een track record van vertrouwen! Vertrouwen in de samenwerking tussen de zorgaanbieders en met de verzekeraar."

De volgende presentaties zijn tijdens het congres gegeven: