Nieuws - OptiMedis Nederland

Spring naar hoofdnavigatieDoorgaan naar inhoudSpring naar aanvullende gegevens

Contact en Social media

OptiMedis websites

Zoeken

Nieuws

Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws: Ontwikkelingen in de zorg

Intenties getekend voor twee KvdVK shared savings pilots

Op 14 juli zijn de laatste handtekeningen door partijen gezet onder intentieverklaringen voor de start van shared savings pilots in Hoogeveen en Coevorden in het kader van Kans voor de Veenkoloniën. OptiMedis is ook hier de integrator van alle ambities, belangen, financiën en programma's in lokale netwerken die een Triple Aim trendbreuk gaan realiseren in de gezondheidsproblemen met bijbehorende kosten van de populaties. Hierin wordt opnieuw nauw samengewerkt met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en enthousiaste wethouders en ambtenaren in de betreffende gemeenten.

 170714 KvdVK ondertekening 2

Onder de naam “Kans voor de Veenkoloniën” (KvdVK) krijgen dertien gemeenten in de Groningse en Drentse Veenkoloniën de middelen

om in 8 jaar een trendbreuk te realiseren in de gezondheid van haar inwoners. Deze unieke kans is mogelijk gemaakt door het amendement dat in de Tweede Kamer is ingediend door Agnes Wolbert (PvdA) en kent drie doelen (Triple Aim):

  • Het verbeteren van de gezondheid van mensen met een lage sociaaleconomische status;
  • Het verhogen van de kwaliteit van leven en zorg;
  • Het tegelijkertijd beheersen van de kosten.

Mensen met een lage opleiding en een laag inkomen overlijden 7 á 8 jaar eerder en leven 15 jaar minder in goede gezondheid. De ervaringen die in de Veenkoloniën worden opgedaan worden ook gebruikt in andere delen van Nederland. KvdVK voorziet in een brede samenwerking van allerlei partijen: vrijwilligers, burgerinitiatieven, organisaties, inwoners , gemeenten, zorgverzekeraars, verenigingen, scholen, werkgevers enzovoort. Deze partijen kunnen een belangrijke rol spelen bij het helpen verkleinen van de gezondheidsverschillen. Gezondheidsverschillen hebben vaak verschillende achtergronden. Hierdoor is het van belang dat ook andere beleidsterreinen dan de zorg en gezondheid worden betrokken, zoals participatie, welzijn en onderwijs.

 

Het gehele traject heeft een looptijd van 8 jaar. Daarna moet er structurele financiering zijn uit de gerealiseerde besparingen middels ‘shared savings’. Vanwege de opgedane knowhow is OptiMedis ingeschakeld om de eerste 'shared savings' netwerken op te starten in twee overtuigde en actieve gemeenten: Hoogeveen en Coevorden.