Nieuws - OptiMedis Nederland

Spring naar hoofdnavigatieDoorgaan naar inhoudSpring naar aanvullende gegevens

Contact en Social media

OptiMedis websites

Zoeken

Nieuws

Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws: Ontwikkelingen in de zorg

Hart-vaat-zorg Nieuwegein o.b.v. shared savings

De vier gezondheidscentra in Nieuwegein hebben een meerjarige samenwerking met het St Antonius Ziekenhuis om de hart-vaat-zorg aan hun patiënten te verbeteren. Een groot deel van de volwassenen heeft verhoogd risico op hart-vaat-ziekten, of heeft deze. De druk en het beslag op de ziekenhuiscapaciteit neemt steeds verder toe, waardoor de complexere interventies in het gedrang komen. Om deze trend te keren is een investering in de eerste lijn nodig, die gefaciliteerd en gefinancieerd wordt door een shared savings contract met Zilveren Kruis op de gezamenlijke zorgkosten van de eerste en tweede lijn. Dit meerjarige contract is op 27 november 2017 ondertekend.  

20171127 Ondertekening CVRM Nieuwegein

V.l.n.r. Eric van der Hijden (Zilveren Kruis Strategie & Beleid), Jurrien Pentinga (OptiMedis programma manager), Gerald Zwiggelaar (Zilveren Kruis Zorginkoop), Roeland Franke (huisarts in Zorgplein Zuid en voorzitter Geijnzorg) en Jan Joost Meijs (Directeur GC Roerdomp)

OptiMedis heeft het zorgprogramma en zorgcontract met en tussen de partijen tot stand gebracht, en is de financieel/contract/data manager van de uitvoering. Er is een intensieve ontwikkeling aan vooraf gegaan om programma, organisatie, financiën en contract bij elkaar te laten passen naar voorbeeld van de chronische longzorg in Nijkerk. In nauwe samenwerking en samenspraak met Zilveren Kruis is dat shared savings contract gedurende 2016 en 2017 doorontwikkeld naar een breder en elders toepasbaar contract. Nieuwegein is daar een eerste bewijs van, waar er meer van zullen volgen in 2018!