Nieuws - OptiMedis Nederland

Spring naar hoofdnavigatieDoorgaan naar inhoudSpring naar aanvullende gegevens

Contact en Social media

OptiMedis websites

Zoeken

Nieuws

Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws: Ontwikkelingen in de zorg

Resultaten Longzorg Nijkerk op LAN Congres

Op 19 januari 2018 zijn de voorlopige resultaten en inzichten van Longzorg Nijkerk met 'shared savings' gepresenteerd op de LAN-conferentie 'Van wens naar werkelijkheid: 25% minder ziekenhuisopnamedagen voor COPD-patiënten'. Deze resultaten zijn:

  • De patiënten vinden de zorg verbeterd: er wordt beter geluisterd, overlegd en samengewerkt
  • De ervaren benauwdheid van deelnemers is significant lager dan niet deelnemers
  • De opnames en kosten van COPD ziekenhuiszorg voor de Nijkerkse populatie zijn gedaald
  • De zorgverleners waarderen de kennisuitwisseling en samenwerking met elkaar en met de patiënt

Verbetering op de vier dimensies van de Quadruple Aim is gerealiseerd. Het shared savings contract tussen de gezondheidscentra en Zilveren Kruis wordt daarom voortgezet en verbreed naar meer leefstijl aandoeningen. Waarmee investeringen in leefstijlverbetering eerder en breder kunnen worden terugverdiend in besparingen in chronische zorg.

In Nijkerk wordt sinds 2015 door de huisartsen, POH's, apothekers, fysiotherapeuten en longartsen 'ontschot' samengewerkt om de zorg, gezondheid en kosten van de COPD-populatie te verbeteren. De extra preventie, innovatie en organisatie is mogelijk gemaakt door het eerste driejarige 'shared savings' contract in Nederland met Zilveren Kruis. Nu dat de drie jaren om zijn, is er een evaluatie gedaan versus de doelen die overeenkomen met de Long Alliantie Nederland.

Hier vindt u de infographic en presentatie over Longzorg Nijkerk, en een link naar alle LAN Conferentie presentaties.

De conferentie werd georganiseerd door de Long Alliantie Nederland, het Zorginstituut Nederland, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het Expertisecentrum Healthwise van de Rijksuniversiteit Groningen.