Nieuws - OptiMedis Nederland

Spring naar hoofdnavigatieDoorgaan naar inhoudSpring naar aanvullende gegevens

Contact en Social media

OptiMedis websites

Zoeken

Nieuws

Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws: Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws

OptiMedis partner in Big Data Consortium Horizon 2020

Koninklijke Philips N.V. heeft donderdag 29 maart 2018 samen met zijn consortiumpartners bekendgemaakt dat het Horizon 2020-programma van de EU financiering heeft toegekend aan het consortium, dat zich richt op het testen van ‘Big Data’-oplossingen om betere zorgresultaten voor patiënten te realiseren tegen lagere kosten. Het drie jaar durende BigMedilytics-programma[2] (‘Big Data for Medical Analytics’) is het grootste door de EU gefinancierde initiatief om de Europese zorgsector te transformeren met behulp van Big Data. Het streeft ernaar om de zorgresultaten voor patiënten en de productiviteit binnen de zorgsector te verbeteren door kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) toe te passen op complexe gegevensverzamelingen binnen de gehele datawaardeketen. Het gaat hierbij om gegevens van patiënten, zorgverleners, verzekeraars en leveranciers van medische technologie. De Duitse zusterorganisatie OptiMedis AG is één van de partners.

 

Door kunstmatige intelligentie toe te passen op die gegevens in combinatie met klinische expertise, zijn we in staat om waardevolle inzichten en werkstroomverbeteringen te ontwikkelen die de patiëntenzorg kunnen verbeteren en tegelijkertijd de kostenlast voor zorgstelsels kunnen verminderen.

Henk van Houten
Chief Technology Officer en Hoofd van Philips Research

 

Dit programma biedt mogelijkheden om aan te tonen hoe een op waarde gerichte benadering van de Europese gezondheidszorg de sector kan transformeren, om beter tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van Europese burgers.

Prof. Olof Akre
Karolinska Academisch Ziekenhuis, Zweden

 

Zie volledig persbericht.
Zie partnerlijst.


Resultaten Longzorg Nijkerk op LAN Congres

Op 19 januari 2018 zijn de voorlopige resultaten en inzichten van Longzorg Nijkerk met 'shared savings' gepresenteerd op de LAN-conferentie 'Van wens naar werkelijkheid: 25% minder ziekenhuisopnamedagen voor COPD-patiënten'. Deze resultaten zijn:

  • De patiënten vinden de zorg verbeterd: er wordt beter geluisterd, overlegd en samengewerkt
  • De ervaren benauwdheid van deelnemers is significant lager dan niet deelnemers
  • De opnames en kosten van COPD ziekenhuiszorg voor de Nijkerkse populatie zijn gedaald
  • De zorgverleners waarderen de kennisuitwisseling en samenwerking met elkaar en met de patiënt

Verbetering op de vier dimensies van de Quadruple Aim is gerealiseerd. Het shared savings contract tussen de gezondheidscentra en Zilveren Kruis wordt daarom voortgezet en verbreed naar meer leefstijl aandoeningen. Waarmee investeringen in leefstijlverbetering eerder en breder kunnen worden terugverdiend in besparingen in chronische zorg.

In Nijkerk wordt sinds 2015 door de huisartsen, POH's, apothekers, fysiotherapeuten en longartsen 'ontschot' samengewerkt om de zorg, gezondheid en kosten van de COPD-populatie te verbeteren. De extra preventie, innovatie en organisatie is mogelijk gemaakt door het eerste driejarige 'shared savings' contract in Nederland met Zilveren Kruis. Nu dat de drie jaren om zijn, is er een evaluatie gedaan versus de doelen die overeenkomen met de Long Alliantie Nederland.

Hier vindt u de infographic en presentatie over Longzorg Nijkerk, en een link naar alle LAN Conferentie presentaties.

De conferentie werd georganiseerd door de Long Alliantie Nederland, het Zorginstituut Nederland, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het Expertisecentrum Healthwise van de Rijksuniversiteit Groningen.


Kennisprodukten Integrale Geboortezorg en bekostiging

Op 20 december zijn de kennisprodukten gepresenteerd die de pioniers gezamenlijk hebben ontwikkeld voor volgende VSV's die de stap naar Integrale Geboortezorg Organisaties willen maken. De Taskforce van het College Perinatale Zorg heeft deze ontwikkeling gecoördineerd en vergoed namens het ministerie van VWS. OptiMedis heeft een grote bijdrage geleverd namens JijWij in Helmond aan 'robuuste juridische organisatievormen' en 'kostprijsmodellen'. Ine Pennings en Ine Eijdems hebben dat gedaan voor 'kwaliteitsmanagement', 'cliëntparticipatie' en 'aansluiting kraamzorg'.

171220 eindpresentaties Taskforce klein

JijWij voorzitter en verloskundige Ine Pennings presenteert 'cliëntparticipatie'.

De eindpresentaties waren de afsluiting van een intensief jaar waarin de pioniers ieder hun integrale zorg, organisatie en bekostiging hebben opgestart met hun deelnemende verloskundige praktijken, echocentra, ziekenhuis, gynaecologen en kraamzorg organisaties. Het heeft uiteraard tijd en moeite gekost om alle zorg, besturing, declaratie en betalingsprocessen op gang te brengen met tien zorgverzekeraars, afspraken en contracten. Om met deze ontschotting de zorgverleners samen meer ruimte, mogelijkheden en middelen te geven om de geboortezorg naar eigen overtuiging en omstandigheden in te richten en te verbeteren. De betrokkenen willen niet meer zonder integrale geboortezorg en bekostiging. Zij zijn in alle opzichten nader tot elkaar gekomen.

OptiMedis is er met alle deelnemers trots op dat JijWij in de regio Helmond hierin voorop loopt. Dit was zichtbaar tijdens de rondgang die de CPZ Taskforce langs alle zes pioniers gemaakt heeft met vertegenwoordigers van VWS, NZa en ZIN. Zij hebben geïnventariseerd wat nodig was voor succes bij de pioniers en daarmee wordt voor de volgende VSV's om IGO te worden. Op de 'Kennisnet Geboortezorg' website van het CPZ vindt u hier een overzicht. 

Goede ervaren begeleiding is nodig om van een VSV een IGO te worden met de opgedane kennis(produkten). OptiMedis heeft in 2016 en 2017 met de zorgverleners JijWij in Helmond samen opgetrokken en voorop gelopen in de ontwikkeling en opstart van integrale geboortezorg en bekostiging in steeds betere samenwerking met alle zorgverzekeraars. Andere VSV's en regio's kunnen hier zeker hun voordeel mee doen door OptiMedis te betrekken. Voor de financiering kan worden gezorgd. Neem dan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op. 


Hart-vaat-zorg Nieuwegein o.b.v. shared savings

De vier gezondheidscentra in Nieuwegein hebben een meerjarige samenwerking met het St Antonius Ziekenhuis om de hart-vaat-zorg aan hun patiënten te verbeteren. Een groot deel van de volwassenen heeft verhoogd risico op hart-vaat-ziekten, of heeft deze. De druk en het beslag op de ziekenhuiscapaciteit neemt steeds verder toe, waardoor de complexere interventies in het gedrang komen. Om deze trend te keren is een investering in de eerste lijn nodig, die gefaciliteerd en gefinancieerd wordt door een shared savings contract met Zilveren Kruis op de gezamenlijke zorgkosten van de eerste en tweede lijn. Dit meerjarige contract is op 27 november 2017 ondertekend.  

20171127 Ondertekening CVRM Nieuwegein

V.l.n.r. Eric van der Hijden (Zilveren Kruis Strategie & Beleid), Jurrien Pentinga (OptiMedis programma manager), Gerald Zwiggelaar (Zilveren Kruis Zorginkoop), Roeland Franke (huisarts in Zorgplein Zuid en voorzitter Geijnzorg) en Jan Joost Meijs (Directeur GC Roerdomp)

OptiMedis heeft het zorgprogramma en zorgcontract met en tussen de partijen tot stand gebracht, en is de financieel/contract/data manager van de uitvoering. Er is een intensieve ontwikkeling aan vooraf gegaan om programma, organisatie, financiën en contract bij elkaar te laten passen naar voorbeeld van de chronische longzorg in Nijkerk. In nauwe samenwerking en samenspraak met Zilveren Kruis is dat shared savings contract gedurende 2016 en 2017 doorontwikkeld naar een breder en elders toepasbaar contract. Nieuwegein is daar een eerste bewijs van, waar er meer van zullen volgen in 2018! 

 


Intenties getekend voor twee KvdVK shared savings pilots

Op 14 juli zijn de laatste handtekeningen door partijen gezet onder intentieverklaringen voor de start van shared savings pilots in Hoogeveen en Coevorden in het kader van Kans voor de Veenkoloniën. OptiMedis is ook hier de integrator van alle ambities, belangen, financiën en programma's in lokale netwerken die een Triple Aim trendbreuk gaan realiseren in de gezondheidsproblemen met bijbehorende kosten van de populaties. Hierin wordt opnieuw nauw samengewerkt met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en enthousiaste wethouders en ambtenaren in de betreffende gemeenten.

 170714 KvdVK ondertekening 2

Onder de naam “Kans voor de Veenkoloniën” (KvdVK) krijgen dertien gemeenten in de Groningse en Drentse Veenkoloniën de middelen

om in 8 jaar een trendbreuk te realiseren in de gezondheid van haar inwoners. Deze unieke kans is mogelijk gemaakt door het amendement dat in de Tweede Kamer is ingediend door Agnes Wolbert (PvdA) en kent drie doelen (Triple Aim):

  • Het verbeteren van de gezondheid van mensen met een lage sociaaleconomische status;
  • Het verhogen van de kwaliteit van leven en zorg;
  • Het tegelijkertijd beheersen van de kosten.

Mensen met een lage opleiding en een laag inkomen overlijden 7 á 8 jaar eerder en leven 15 jaar minder in goede gezondheid. De ervaringen die in de Veenkoloniën worden opgedaan worden ook gebruikt in andere delen van Nederland. KvdVK voorziet in een brede samenwerking van allerlei partijen: vrijwilligers, burgerinitiatieven, organisaties, inwoners , gemeenten, zorgverzekeraars, verenigingen, scholen, werkgevers enzovoort. Deze partijen kunnen een belangrijke rol spelen bij het helpen verkleinen van de gezondheidsverschillen. Gezondheidsverschillen hebben vaak verschillende achtergronden. Hierdoor is het van belang dat ook andere beleidsterreinen dan de zorg en gezondheid worden betrokken, zoals participatie, welzijn en onderwijs.

 

Het gehele traject heeft een looptijd van 8 jaar. Daarna moet er structurele financiering zijn uit de gerealiseerde besparingen middels ‘shared savings’. Vanwege de opgedane knowhow is OptiMedis ingeschakeld om de eerste 'shared savings' netwerken op te starten in twee overtuigde en actieve gemeenten: Hoogeveen en Coevorden.