Nieuws - OptiMedis Nederland

Spring naar hoofdnavigatieDoorgaan naar inhoudSpring naar aanvullende gegevens

Contact en Social media

OptiMedis websites

Zoeken

Nieuws

Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws: Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws

Toekomstige zorg dichtbij de Zeeuwen

Op 7 juli is de invulling van de visie op de Toekomstige Zorg in Zeeland gepresenteerd aan de inwoners. OptiMedis heeft als integrator de werkgroep Zorg Dichtbij ondersteund om tegemoet te komen aan de 8 behoeften van de Zeeuwen:

170707 CTZZ 8 behoeften

Met de gezondheid van de Zeeuwen is het goed gesteld. Maar de vergrijzing van de bevolking en de verandering van de samenleving vragen om aanpassingen van het zorgaanbod. Sinds de Zeeuwen daar nadrukkelijk hun zorgen over hebben geuit bij minister Schippers, heeft de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) hier de regie in genomen. Om een naadloze samenwerking tussen zorgaanbieders te bereiken. Dat moet ertoe leiden dat bewoners dicht bij huis de zorg krijgen die zij nodig hebben. Nu al, maar ook in 2025 en daarna. De behoeften van burgers staan daarbij centraal middels met hen geformuleerde behoeften vanuit een burgerplatform, waarmee de werkgroep Zorg Dichtbij intensief heeft samengewerkt.

170706 CTZZ slotbijeenkomst zorg dichtbij

Op 7 juli heeft huisarts Peter de Doelder uit Middelburg als voorzitter van de werkgroep de uitkomsten gepresenteerd en uitgelegd aan de inwoners. Er zijn stappen gemaakt naar meer samenwerking. Die worden uitgebouwd naar de vorming van lokale netwerken die ter plaatse samen met de inwoners, hun gemeente en zorgverzekeraar de gezondheid, zorg en ondersteuning van de populatie zullen verbeteren. Middels stemkastjes hebben de aanwezigen hun instemming gegeven. Na de zomer worden de implementatieplannen uitgewerkt met ondersteuning van OptiMedis en daarna uitgevoerd.

 


1e integrale geboortezorg contract van NL getekend in Helmond

JIJWIJ in Helmond is eerste met integrale geboortezorg organisatie, prestaties, tarieven en contract in Nederland

Op 23 februari 2017 heeft de integrale geboortezorg organisatie JIJWIJ een contract met zorgverzekeraar CZ ondertekend voor integrale geboortezorg prestaties en tarieven de komende jaren.  Met de handen op elkaar werd het startsein gegeven door voorzitter Mieke Beentjes van KNOV, prof. dr. Jan van Lith van NVOG en directeur Marlies Speelman van BO Geboortezorg. Na waarderende en enthousiaste woorden gesproken te hebben dat Helmond als eerst gelukt is in Nederland invulling te geven aan de visie van 'Een goed begin'. 

 

20170223 handen klein           

 Bekijk hier de video van de ondertekening:

JIJWIJ CZ ondertekening video 23feb2017

JIJWIJ Samen in Geboortezorg is als Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) opgericht door vier gelijkwaardige partners: de coöperatie van alle verloskundige praktijken, de coöperatie van gynaecologen, het Elkerliek ziekenhuis en de coöperatie van alle kraamzorg organisaties actief in de regio. Samen nemen zij via JIJWIJ contractuele verantwoordelijkheid naar zorgverzekeraar CZ en anderen voor de zorg, resultaten en kosten voor hun populatie van zwangeren, bekend als de Triple Aim. 

20170223 tekenen klein

Er is jaren hard gewerkt door de partijen aan steeds beter vertrouwen en samenwerking tussen de verloskundigen onderling en met gynaecologen, ziekenhuis en kraamzorg organisatie. Onder aanvoering van 'drie powervrouwen' volgens het Tijdschrift Voor Verloskundigen: Ine Pennings verloskundige, Veronique Serrarens gynaecologe en Ine Eijdems kraamzorg directrice. Samen op weg naar steeds betere integrale geboortezorg met vanaf 1 januari 2017 integrale prestaties en tarieven door OptiMedis als integrator tussen alle partijen en belangen tot stand gebracht.

OptiMedis helpt JIJWIJ de structuur, organisatie en financiën te ontwikkelen en realiseren die past bij de integrale prestaties en tarieven. Daarbij is nauw samengewerkt met de preferente verzekeraar CZ om de transitie naar de juiste tarieven voor alle partijen financieel neutraal te laten verlopen. Hierbij concentreert Jan Willem van den Berkhof zich op de structuur, overeenkomsten en organisatie, en Jurriaan Pröpper op de financiën, tarieven en afspraken.

"Wij hebben veel steun aan Jurriaan Pröpper en Jan Willem van den Berkhof van Optimedis," zei Ine Pennings in haar welkomstwoord.

Het VSV Helmond is één van de weinige pioniers in Nederland die per 1 januari 2017 naar integrale prestaties en tarieven over kan en gaat, zoals onlangs door Skipr gemeld. Zij zijn daarom actief ondersteund door de Taskforce Transitie Geboortezorg. Voorzitter Martin Groesz en leden Corine van Geffen en Anna Kruger waren aanwezig om deze mijlpaal met JIJWIJ te vieren. Ook het CPZ heeft met Ingrid Heidema haar waardering voor de visie, ambitie en volharding van JIJWIJ uitgesproken. Het zal in Helmond tijdens de Carnaval extra gevierd zijn door alle aanwezige en betrokken praktijken en zorgorganisaties. Zij hebben ieder hun handtekening onder de afspraken gezet voor de uitvoering van de integrale geboortezorg via JIJWIJ. En een rompertje met hun eigen logo symbolisch aan de gezamenlijke waslijn gehangen.

Lees of download het artikel in Tijdschrift Voor Verloskundigen 

2016-05


TVV: "In Helmond doen ze geboortezorg samen" (en met OptiMedis)

Drie powervrouwen over het geheim van Helmond

Onder deze kop staat een uitgebreid interview in het Tijdschrift Voor Verloskundigen met drie leden van het bestuur van VSV Helmond: Ine Pennings verloskundige, Veronique Serrarens gynaecologe en Ine Eijdems kraamzorg directrice. Samen zijn zij op weg naar steeds betere integrale geboortezorg met vanaf 1 januari 2017 integrale prestaties en tarieven. Daarbij worden zij ondersteund door OptiMedis. 

Het VSV Helmond is één van de weinigen die per 1 januari 2017 naar integrale prestaties en tarieven over wil en kan. Zij hebben een paar jaren gewerkt aan steeds beter vertrouwen en samenwerking tussen de verloskundigen onderling en met gynaecologen, ziekenhuis en kraamzorg organisatie. Zij worden daarom ondersteund door de Taskforce Transitie Geboortezorg.

OptiMedis helpt het VSV de structuur, organisatie en financiën te ontwikkelen die past bij de integrale prestaties. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de preferente verzekeraar CZ om de transitie naar de juiste tarieven voor alle partijen financieel neutraal te laten verlopen. Hierbij concentreert Jan Willem van den Berkhof zich op de structuur en organisatie, en Jurriaan Pröpper op de financiën en tarieven. De komende weken zijn Jan Willem of Jurriaan aanwezig bij de "Taskforce on Tour".

"Wij hebben veel steun aan het bureau van Jurriaan Pröpper en Jan Willem van den Berkhof," zei Ine Pennings de voorzitter van VSV Helmond en praktiserend verloskundige, op het CPZ Congres op 11 november 2016.

Lees of download het artikel in Tijdschrift Voor Verloskundigen 

2016-05


De eerste successen bundelen hun kennis op Triple-Aim.nl

Op Triple-aim.nl delen pioniers hun kennis ter inspiratie en mobilisatie. Inspiratie met noodzaak en visie van Triple Aim voor verduurzamen van de zorg in een aantal overtuigende animatiefilms. Mobilisatie met de eerste successen om met Triple Aim aan de slag te gaan in de eigen regio, ook voor verhoging van het eigen werkplezier. Dat zou een vierde doel moeten zijn. Zoals Berwick et al in hun oorspronkelijke Triple Aim artikel schreven, is er een integrator nodig van alle partijen, belangen, kennis en financiën om de Triple Aim te realiseren. OptiMedis is zo'n integrator van transmurale meerjarige samenwerking en contractering tussen zorgverleners en zorgverzekeraars.

Op het vorige Triple Aim Congres van het Jan van Es instituut zijn de eerste successen getoond. OptiMedis heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het Triple Aim longzorg programma en contract in Nijkerk. Dit contract is met Zilveren Kruis doorontwikkeld om breder in Nederland toe te gaan passen, zoals door Eric van der Hijden enthousiast en helder gepresenteerd. De laatste bouwstenen voor een verdere uitrol zijn in de maak: population health database/management en de opstartfinanciering met Health Impact Bonds.

Jan van Es Instituut: "Tijdens het geanimeerde en kennisintensieve congres werd na 4 prachtige voorbeelden uit Nijkerk (longzorg), Maastricht (wijkpilot met sociaal domein), Noord Holland Noord (GGZ) en Amersfoort (gezonde nieren) de omslag duidelijk. Zowel zorgaanbieders die samenwerken in een netwerk als de grootste zorgverzekeraar van ons land willen en kunnen op een andere wijze de zorg organiseren en bekostigen. Via het inmiddels bekende shared savings of shared benefits principe maakt Zilveren Kruis dit mogelijk in de komende jaren. Duidelijk werd ook uit de voorbeelden en de bijdrage van Zilveren Kruis dat een dergelijk ‘inkoopcontract’ uitsluitend wordt gesloten met netwerkorganisaties met een track record van vertrouwen! Vertrouwen in de samenwerking tussen de zorgaanbieders en met de verzekeraar."

De volgende presentaties zijn tijdens het congres gegeven:


Triple-Aim.nl een gezamenlijke visie, missie en initiatief

Triple Aim met shared savings: betere zorg tegen minder kosten

Innovatieve bekostigingsmodellen voor zorg die leiden tot meetbare en merkbare veranderingen in het leven van cliënten en patiënten zijn actueel. Een recent samenwerkingsproduct van Vilans en een aantal deskundige partijen is www.triple-aim.nl. Deze website biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars informatie over het inzetten van shared savings.

Shared savings wordt ingezet als instrument om Triple Aim-doelen in de zorg te realiseren: beter ervaren kwaliteit van zorg, een gezondere populatie, tegen relatief minder kosten. Concreet gaat het om afspraken, waarbij partijen samen een kostenombuiging proberen te bereiken en deze delen.

Gezamenlijk initiatief

De website www.triple-aim.nl is een gezamenlijk initiatief van partijen in Nederland die de Triple Aim-aanpak omarmen. Het Jan van Es Instituut, OptiMedis en Vilans bundelen vanuit hun gezamenlijke visie, ambitie en expertise kennis en informatie over shared savings en Triple Aim voor deze website. En diverse experts en partijen uit de praktijk leveren bijdragen aan de inhoud van deze website met het doel kennis te delen en de beweging naar Triple Aim te versnellen

Voorbeelden uit de praktijk

Op www.triple-aim.nl vindt de bezoeker antwoord op 50 veelgestelde vragen over shared savings. Veel van deze vragen gaan over wet- & regelgeving. De vragen zijn toegespitst op het verkennen, het starten en het uitvoeren van shared savings.

Naast informatie over wet-& regelgeving biedt de website diverse praktijkvoorbeelden. Hiermee krijgt de bezoeker een realistisch beeld van de kansen en uitdagingen om shared savings in de praktijk toe te passen. Partijen die voorbeelden en input hebben aangeleverd zijn: Blauwe Zorg, BovenIJ ziekenhuis, Huis voor de zorg, MCC Oomes, Menzis, MijnZorg, RIVM, SAG gezondheidscentra, Syntein, Tranzo, Vitaal Vechtdal, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.