Nieuws - OptiMedis Nederland

Spring naar hoofdnavigatieDoorgaan naar inhoudSpring naar aanvullende gegevens

Contact en Social media

OptiMedis websites

Zoeken

Nieuws

Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws: Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws

Zorgvisie: Health Impact Bond komt er aan

Zorgvisie heeft in het juni magazine een artikel gewijd aan Health Impact Bonds en schrijft in de inleiding: "Zorginitiatieven met een goede maatschappelijke business case hebben binnenkort een alternatieve financieringsbron. Een aantal koplopers in de zorg werkt aan de totstandkoming van de eerste Health Impact Bonds."

Eén van de geciteerde koplopers is OptiMedis. De opstart van 'shared savings' contracten behoeft eenmalige investering en financiering, die uit een deel van de besparingen kan worden terugbetaald door het gezondheidsnetwerk dat zo'n contract heeft met de zorgverzekeraars en wellicht gemeenten. Met de financiering kan geïnvesteerd worden in meer preventieve en innovatieve zorg die gezondsheidsrendement en daarmee kostenombuiging oplevert. En daarmee de Triple Aim financiert en realiseert.  Uit een deel van de besparingen kunnen de financiers terugbetaald worden en de investeringen en inspanningen duurzaam gefinancierd worden: een vliegwiel. Dergelijke directe financiering van de opstart van contracten is bekend bij banken, en daarmee kansrijk.

Op het Triple Aim Congres van het Jan van Es Instituut op 21 juni 2016 heeft Jurriaan Pröpper van OptiMedis een presentatie gegeven over Health Impact Bonds.

Lees het Zorgvisie artikel

Zie de HIB presentatie

 


Eredoctoraat Dr. Helmut Hildebrandt voor zijn verdiensten met Gesundes Kinzigtal

Helmut Hildebrandt heeft op 20 april 2016 een eredoctoraat gekregen van de Universität Witten/Herdecke voor zijn verdiensten als gezondheidsexpert en ondernemer in integrale zorg in met name Gesundes Kinzigtal. Het eredoctoraat werd hem verleend door Prof. Dr. Stefan Wirth, Dekan der Fakultät für Gesundheit der UW/H.


Symposium 'Door de schotten heen' in Nijkerk

Op 15 april 2016 vierden de twee Gezondheidscentra in Nijkerk hun 5 jarig bestaan met het symposium ‘Door de schotten heen’. Tijdens dit symposium werd met gepaste trots teruggekeken op wat zij de afgelopen 5 jaar met elkaar bereikt hebben, welke veranderingsprocessen hierbij nodig waren en werd in een aantal workshops uitgebreid verteld welke stappen zij aan het nemen zijn om de gezamenlijke visie na te streven. Die visie werd helder en krachtig gevisualiseerd in onderstaande tekening: van betalen voor ziekte naar investeren in gezondheid. En gepresenteerd in een aantal workshops.

160415 Door de schotten heen Nijkerk

 


Vitaal Vechtdal Polis groeit flink

Vitaal Vechtdal Polis is voor 2016 met 50% gegegroeid naar meer dan 15.000 verzekerden. Dat heeft Vitaal Vechtdal in een persbericht en op Skipr bekendgemaakt. Zorgvisie heeft eerder het nieuws wereldkundig gemaakt dat er een speciale coöperatie is opgericht om de burgers als verzekerden van de Vitaal Vechtdal Polis zeggenschap te geven over hun zorg. Indien burgers voor deze gezonde polis kiezen, krijgen zij extra preventieve programma's en meer service bovenop de basisverzekering en eventueel aanvullende verzekering van de deelnemende zorgverzekeraars Zilveren Kruis en ONVZ. OptiMedis heeft vanaf zomer 2015 meegewerkt om de inhoud van de polis voor 2016 meer in lijn te brengen met de missie: een vitaal vechtdal.

vitaal vechtdal


Interview in Tijdschrift Kwaliteit in Zorg over 'shared savings'

In het eerste nummer van 2016 va het Tijdschrift Kwalitateit in Zorg heeft Bart Noort van het UMCG een uitgebreid interview gepubliceerd met Jurriaan Pröpper van Optimedis met als titel "Shared savings in transmurale ketenzorg" en als ondertitel 'Gesundes Kinzigtal in Nederland'.

De aanleiding voor het interview en artikel in dit nummer over contractering in de zorg, was een presentatie van Jurriaan op 27 november 2015 op het Healthwise congres in Groningen. In het artikel wordt ingegaan op wat shared savings inhoudt, hoe dergelijke contracten in Nederland er uit zien en waarom dit nodig is om de zorg toekomstbestendig te maken en houden.

Lees hier het artikel.