Nieuws

Wervingscampagne voor Vitaal Vechtdal Polis in volle gang

De wervingscampagne van verzekerden en leden voor de gratis Vitaal Vechtdal Polis is in volle gang. Deze weken wordt de campagne uitgevoerd door het team van Vrieling Verzekeringen, dat dit gratis extra pakket kan aanbieden bij zorgverzekeringen van Zilveren Kruis, Avéro en ONVZ. Er is een speciale coöperatie opgericht om de burgers als verzekerden van de Vitaal Vechtdal Polis zeggenschap te geven over hun zorg. Indien burgers voor deze gezonde polis kiezen, krijgen zij extra preventieve programma's en meer service bovenop de basisverzekering en eventueel aanvullende verzekering van de deelnemende zorgverzekeraars. OptiMedis heeft vanaf de zomer 2015 de inhoud van de polis en de zorgprogramma's voor 2016 meer in lijn gebracht met de missie: een vitaal vechtdal.


De Eerstelijns artikel over uniek integraal populatiezorg contract in Nijkerk

"Op 1 januari 2015 startte Carl Verheijen het eerste contract voor chronische longzorg waarin het niet draait om prestaties en productie, maar waarin resultaatbekosting en integrale populatiezorg centraal staan. Vele ogen volgen het verloop, want het is een unicum in Nederland." OptiMedis heeft dit unieke contract met Carl en Achmea en de bijbehorende zorgketen en business case ontwikkeld met de huisartsen en longartsen. Dit programma is één van de nominaties voor de Niek de Jong Prijsuitreiking op 2 november 2015.


Regionale zorgagenda verdient navolging

In opdracht van Menzis heeft Caransscoop een erg inspirerende en productieve bijeenkomst georganiseerd om regionale zorgagenda's aan 15 ronde tafels concreet invulling te geven voor drie regio's: Arnhem e.o., Gelderse Vallei en Rivierenland. De 15 onderwerpen zijn door de zorgorganisaties zelf van tevoren ingebracht. In multidisciplinaire tafels van genodigde zorgverleners werden de plannen uitgewerkt. Een jury begeleide en beoordeelde de voortgang op een aantal criteria. Jurriaan Pröpper van OptiMedis was één van de 15 juryleden.


"Op één lijn contractering" voor succesvol vervolg van ZonMW programma

"Op één lijn contractering" was de kernboodschap van de 3 minuten pitch van Jurriaan Pröpper op de bijeenkomst van ZonMW over vervolgstappen, voortzetting en versterking van dit ZonMW programma. 'Bekostiging' was het vierde thema. Ook bij de andere drie thema's - duurzame inplementatiestructuur, onderzoek of business case en individueel zorgplan - werd financiering veelvuldig als voorwaarde genoemd.


Proeftuin Alkmaar scoort goed in RIVM monitor

Het RIVM heeft haar tweede monitor gepubliceerd over de 9 Triple Aim proeftuinen 'betere zorg met minder kosten'. Daarin scoort de proeftuin 'Samen sterker in Zorg' in Alkmaar e.o. goed met de meeste geïmplementeerde interventies. Jurriaan Pröpper heeft met enthousiaste 1e en 2e lijn zorgverleners en zorgorganisaties in die regio hier de basis voor gelegd in 2012 en 2013.