Nieuws - OptiMedis Nederland

Spring naar hoofdnavigatieDoorgaan naar inhoudSpring naar aanvullende gegevens

Contact en Social media

OptiMedis websites

Zoeken

Nieuws

Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws: Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws

Health Impact Bond – extra stroompje of kettingreactie?

Onder vergelijkbare titels zijn blogs van Jurriaan Pröpper van OptiMedis verschenen op Zorgvisie en Skipr. En een citaat in artikel op webkrant van Financieele Dagblad. Een Health Impact Bond (HIB) kan een uitstekende oplossing zijn om preventie van zorg en ziekte op gang te brengen, zodat de zorgkosten voor de samenleving minder hard stijgen. Er wordt geld geleend aan en terugbetaald uit de besparing door degene die deze realiseert: de zorgorganisatie. Er is een contractuele opdracht van de zorgfinancier. Zo doet, begrijpt en wil de financiële wereld dat. Het wordt ingewikkeld als we een prima concept als de HIB gaan inpassen in bestaande systemen en belangen. Op het nationaal congres op 15 februari wordt een nodeloos ingewikkeld model gepresenteerd.

Lees de gehele blog op Zorgvisie en Skipr en artikel op FD webkrant.


De toekomst van verpleegkundige zorg in de anderhalve lijn

Op het Medireva Symposium heeft Jurriaan Pröpper van OptiMedis zijn visie gegeven op de ontwikkeling van anderhalvelijnszorg  aan circa 200 voornamelijk verpleegkundigen. Een ruime meerderheid van de deelnemers aan het symposium kozen voor zijn parallelsessie en waardeerden die met een 8,0.

In de anderhalve lijn werken de eerste en tweede lijn nauw samen. Dit is belangrijk bij het nastreven van de doelstellingen van Triple Aim: betere zorg, gezondheid en kostenontwikkeling. Daarmee verbeteren de uitkomsten van zorg voor patiënten, zorgfinanciers en zorgverleners zelf. 

 

160114 MEDIREVA 60 1024x683

 

Om effectief samen te werken binnen de anderhalvelijnszorg, heb je als zorgprofessionals wel de vrijheid nodig om de zorgketen anders in te richten. De innovatieve manier van samenwerking vraagt daarom ook om innovatieve contracten voor financiering. Lopende initiatieven in buiten- en binnenland bewijzen dat dan de Triple Aim mogelijk is. In Pröpper’s presentatie heeft hij die ervaringen en voorbeelden gedeeld, zoals voor wondzorg (op scherm). Daarbij heeft hij inzicht geboden in wat anderhalvelijnszorg precies betekent voor de eerste en tweede lijn en hoe de anderhalve lijn bijdraagt aan de doelen van Triple Aim.

Hier vindt u het programma in Tivoli Vredenburg in Utrecht van 14 januari 2016.


NPHF publiceert Actieagenda Financieel Stelsel

De NPHF Federatie voor Gezondheid heeft in verschillende werkgroepen gewerkt aan actieagenda's om van nazorg naar voorzorg te gaan, van ziekte naar preventie. Een werkgroep hield zich bezig met de benodigde wijzigingen in het financieel stelsel. Jurriaan Pröpper was één van de werkgroepleden.

Kern van de werkgroep was zoeken naar manieren om preventie financieel te faciliteren. Secondaire geïndiceerde preventie zal gefinancierd moeten worden uit de besparingen die dit oplevert: contractinnovatie. Daarnaast is een oplossingsrichting gelanceerd om bredere primaire preventie ter voorkoming van ziekte te financieren: 'vitaliteitscontracten' die burgers naast de zorgverzekering zouden kunnen afsluiten met aanbieders. De gehele Actieagenda Financieel Stelsel is door de NPHF in december gepubliceerd en op hun website te vinden.


Wervingscampagne voor Vitaal Vechtdal Polis in volle gang

De wervingscampagne van verzekerden en leden voor de gratis Vitaal Vechtdal Polis is in volle gang. Deze weken wordt de campagne uitgevoerd door het team van Vrieling Verzekeringen, dat dit gratis extra pakket kan aanbieden bij zorgverzekeringen van Zilveren Kruis, Avéro en ONVZ. Er is een speciale coöperatie opgericht om de burgers als verzekerden van de Vitaal Vechtdal Polis zeggenschap te geven over hun zorg. Indien burgers voor deze gezonde polis kiezen, krijgen zij extra preventieve programma's en meer service bovenop de basisverzekering en eventueel aanvullende verzekering van de deelnemende zorgverzekeraars. OptiMedis heeft vanaf de zomer 2015 de inhoud van de polis en de zorgprogramma's voor 2016 meer in lijn gebracht met de missie: een vitaal vechtdal.


De Eerstelijns artikel over uniek integraal populatiezorg contract in Nijkerk

"Op 1 januari 2015 startte Carl Verheijen het eerste contract voor chronische longzorg waarin het niet draait om prestaties en productie, maar waarin resultaatbekosting en integrale populatiezorg centraal staan. Vele ogen volgen het verloop, want het is een unicum in Nederland." OptiMedis heeft dit unieke contract met Carl en Achmea en de bijbehorende zorgketen en business case ontwikkeld met de huisartsen en longartsen. Dit programma is één van de nominaties voor de Niek de Jong Prijsuitreiking op 2 november 2015.