Nieuws - OptiMedis Nederland

Spring naar hoofdnavigatie Doorgaan naar inhoud Spring naar aanvullende gegevens

Contact en Social media

OptiMedis websites

Zoeken

Nieuws

Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws: Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws

De Eerstelijns artikel over uniek integraal populatiezorg contract in Nijkerk

"Op 1 januari 2015 startte Carl Verheijen het eerste contract voor chronische longzorg waarin het niet draait om prestaties en productie, maar waarin resultaatbekosting en integrale populatiezorg centraal staan. Vele ogen volgen het verloop, want het is een unicum in Nederland." OptiMedis heeft dit unieke contract met Carl en Achmea en de bijbehorende zorgketen en business case ontwikkeld met de huisartsen en longartsen. Dit programma is één van de nominaties voor de Niek de Jong Prijsuitreiking op 2 november 2015.


Regionale zorgagenda verdient navolging

In opdracht van Menzis heeft Caransscoop een erg inspirerende en productieve bijeenkomst georganiseerd om regionale zorgagenda's aan 15 ronde tafels concreet invulling te geven voor drie regio's: Arnhem e.o., Gelderse Vallei en Rivierenland. De 15 onderwerpen zijn door de zorgorganisaties zelf van tevoren ingebracht. In multidisciplinaire tafels van genodigde zorgverleners werden de plannen uitgewerkt. Een jury begeleide en beoordeelde de voortgang op een aantal criteria. Jurriaan Pröpper van OptiMedis was één van de 15 juryleden.


"Op één lijn contractering" voor succesvol vervolg van ZonMW programma

"Op één lijn contractering" was de kernboodschap van de 3 minuten pitch van Jurriaan Pröpper op de bijeenkomst van ZonMW over vervolgstappen, voortzetting en versterking van dit ZonMW programma. 'Bekostiging' was het vierde thema. Ook bij de andere drie thema's - duurzame inplementatiestructuur, onderzoek of business case en individueel zorgplan - werd financiering veelvuldig als voorwaarde genoemd.


Proeftuin Alkmaar scoort goed in RIVM monitor

Het RIVM heeft haar tweede monitor gepubliceerd over de 9 Triple Aim proeftuinen 'betere zorg met minder kosten'. Daarin scoort de proeftuin 'Samen sterker in Zorg' in Alkmaar e.o. goed met de meeste geïmplementeerde interventies. Jurriaan Pröpper heeft met enthousiaste 1e en 2e lijn zorgverleners en zorgorganisaties in die regio hier de basis voor gelegd in 2012 en 2013.


Optimedis op JvEI Triple Aim Congres

Helmut Hildebrandt en Jurriaan Pröpper hebben beiden hun aanpak en ervaringen gepresenteerd op het jaarlijkse Triple Aim Congres van het Jan van Es Instituut op 11 juni 2015 in Utrecht.