Nieuws - OptiMedis Nederland

Spring naar hoofdnavigatie Doorgaan naar inhoud Spring naar aanvullende gegevens

Contact en Social media

OptiMedis websites

Zoeken

Nieuws

Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws: Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws

Keynote op Medisch Ondernemen LIVE congres


'1% van de verzekerden maakt 25% van de zorgkosten in 2016'

Vektis heeft bekendgemaakt dat '1% van alle verzekerden in Nederland (174 duizend personen) maakt 25% van de zorgkosten  uit de Zorgverzekeringswet. Hun zorgkosten bedragen gemiddeld bijna 61 duizend euro per persoon.' Dus 10,6 miljard euro in dat jaar. Deze veelgebruikers vragen om een persoonlijke en proactieve benadering waarvoor samenwerking nodig is tussen verschillen lijnen en professies. Het ontschotten van de zorg én de bekostiging met contractinnovatie, waar OptiMedis zich op steeds meer plaatsen voor inzet.

De publicatie van Vektis gaat verder met: '58% van deze kosten wordt gemaakt in het ziekenhuis, 12% gaat op aan de zorg voor de geestelijke gezondheid. 11% van de uitgaven wordt gemaakt voor verzorging en verpleging.

Binnen deze 1% is ook een groep die meer dan 500 duizend euro aan zorgkosten per persoon maakt. Het gaat om 107 mensen. 71% van hen is man, 29% is vrouw. De zorgkosten van deze 107 mensen bedragen gemiddeld 700 duizend euro per persoon. In totaal maakt deze groep 71 miljoen euro aan zorgkosten in 2016. 94% van de kosten die deze groep mensen maakt wordt besteed aan ziekenhuiszorg.'

Lees hier het artikel op Vektis.nl


'Niet dweilen maar de kraan dichtdraaien' - interview in Medisch Ondernemen

Als voorproefje van zijn keynote lezing tijdens MedischOndernemen LIVE op 5 oktober, is een interview met Jurriaan Pröpper van OptiMedis gepubliceerd op 18 juli. De kernboodschap is dat het huidige financieringssysteem van de zorg onhoudbaar is. Alleen een fundamenteel andere manier van bekostiging kan een zorginfarct afwenden: belonen voor gezondheid en gedrag, niet voor ziekte en zorg. Daarmee wordt medische- én mensenkennis meer belangrijk en beloond voor verbetering van de kwaliteit van leven als uitkomsten van zorg: positieve gezondheid. Daarom stelt Jurriaan: “Ik zie dat medici hier heel blij van worden.”

Lees hier het artikel.

 

Medisch Ondernemen


Start van beweging GROZ met Topsector LS&H

Op 4 juli 2018 start de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) het nieuwe initiatief GROZ. GROZ staat voor de kanteling van onze gezondheidszorg en is een nationale samenwerking op het gebied van de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg. Binnen GROZ slaan burgers, zorgprofessionals, ondernemers, wetenschappers, financiers en overheid de handen ineen, zowel op lokaal als nationaal niveau. Het blijft niet uitsluitend bij praten. Alle partijen werken samen aan concrete zorgvernieuwingen met als doel een vitaal functionerende samenleving met een gezonde economie.

De Topsector LSH en haar coalitiegenoten geven met GROZ het startsein voor een nationale transformatie van de gezondheidszorg, waar burgers, kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid voorop staan. OptiMedis is een van de coalitiegenoten die hier actief aan meewerken. Zij heeft aan de basis gestaan van populatiezorg in Nijkerk waar het eerste shared savings contract van Nederland is gestart. Specifiek voor de burgerinitiatieven heeft OptiMedis heeft haar (inter)nationale praktijkervaring aangewend voor formulering van onderstaande 10 succesvoorwaarden voor duurzame zorg:
lokale populaties gezonder houden met minder stijging van zorgvraag en dus kosten om de zorg betaalbaar en beschikbaar te houden

 

10 succesvoorwaarden iconen met tekst

Lees het volledige persbericht.


Interview in ZorgenZ over innovatief contracteren

Het Gezondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein heeft het, samen met hun collega’s van de gezondheidscentra in Nijkerk, aangedurfd om innovatief te contracteren. Het leidde tot een transmuraal meerjarig ‘shared savingscontract’ met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De zorgverleners krijgen nu een beloning voor hun toegevoegde waarde en dat is het voorkomen, vertragen, verminderen of zelfs verhelpen van ziekte. Ze kunnen nu persoonsgericht maatwerk leveren. Een hele omslag.

Hiermee begint het interview in ZorgenZ dat gemaakt is voor het overzicht van 15 jaar innovatie in eerste lijn in Nieuwegein onder leiding van Jan Joost Meijs. Met Carl Verheijen en Jurriaan Pröpper van OptiMedis heeft hij een meerjarig 'shared savings' contract geïnitieerd, ontwikkeld en gesloten met Zilveren Kruis voor de gehele hart-vaat-zorg voor alle patiënten van de vier gezondheidscentra in samenwerking met het St Antonius Ziekenhuis. In Nijkerk is hetzelfde contract gesloten voor de gehele chronische zorg door huisartsen, apotheken en ziekenhuizen.

Hier vindt u het interview en het artikel plus in de Downloads andere publicaties en presentaties over dit contractmodel.