Nieuws - OptiMedis Nederland

Spring naar hoofdnavigatieDoorgaan naar inhoudSpring naar aanvullende gegevens

Contact en Social media

OptiMedis websites

Zoeken

Nieuws

Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws: Ontwikkelingen in de zorg

Nieuws

'Niet dweilen maar de kraan dichtdraaien' - interview in Medisch Ondernemen

Als voorproefje van zijn keynote lezing tijdens MedischOndernemen LIVE op 5 oktober, is een interview met Jurriaan Pröpper van OptiMedis gepubliceerd op 18 juli. De kernboodschap is dat het huidige financieringssysteem van de zorg onhoudbaar is. Alleen een fundamenteel andere manier van bekostiging kan een zorginfarct afwenden: belonen voor gezondheid en gedrag, niet voor ziekte en zorg. Daarmee wordt medische- én mensenkennis meer belangrijk en beloond voor verbetering van de kwaliteit van leven als uitkomsten van zorg: positieve gezondheid. Daarom stelt Jurriaan: “Ik zie dat medici hier heel blij van worden.”

Lees hier het artikel.

 

Medisch Ondernemen


Start van beweging GROZ met Topsector LS&H

Op 4 juli 2018 start de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) het nieuwe initiatief GROZ. GROZ staat voor de kanteling van onze gezondheidszorg en is een nationale samenwerking op het gebied van de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg. Binnen GROZ slaan burgers, zorgprofessionals, ondernemers, wetenschappers, financiers en overheid de handen ineen, zowel op lokaal als nationaal niveau. Het blijft niet uitsluitend bij praten. Alle partijen werken samen aan concrete zorgvernieuwingen met als doel een vitaal functionerende samenleving met een gezonde economie.

De Topsector LSH en haar coalitiegenoten geven met GROZ het startsein voor een nationale transformatie van de gezondheidszorg, waar burgers, kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid voorop staan. OptiMedis is een van de coalitiegenoten die hier actief aan meewerken. Zij heeft aan de basis gestaan van populatiezorg in Nijkerk waar het eerste shared savings contract van Nederland is gestart. Specifiek voor de burgerinitiatieven heeft OptiMedis heeft haar (inter)nationale praktijkervaring aangewend voor formulering van onderstaande 10 succesvoorwaarden voor duurzame zorg:
lokale populaties gezonder houden met minder stijging van zorgvraag en dus kosten om de zorg betaalbaar en beschikbaar te houden

 

10 succesvoorwaarden iconen met tekst

Lees het volledige persbericht.


Interview in ZorgenZ over innovatief contracteren

Het Gezondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein heeft het, samen met hun collega’s van de gezondheidscentra in Nijkerk, aangedurfd om innovatief te contracteren. Het leidde tot een transmuraal meerjarig ‘shared savingscontract’ met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De zorgverleners krijgen nu een beloning voor hun toegevoegde waarde en dat is het voorkomen, vertragen, verminderen of zelfs verhelpen van ziekte. Ze kunnen nu persoonsgericht maatwerk leveren. Een hele omslag.

Hiermee begint het interview in ZorgenZ dat gemaakt is voor het overzicht van 15 jaar innovatie in eerste lijn in Nieuwegein onder leiding van Jan Joost Meijs. Met Carl Verheijen en Jurriaan Pröpper van OptiMedis heeft hij een meerjarig 'shared savings' contract geïnitieerd, ontwikkeld en gesloten met Zilveren Kruis voor de gehele hart-vaat-zorg voor alle patiënten van de vier gezondheidscentra in samenwerking met het St Antonius Ziekenhuis. In Nijkerk is hetzelfde contract gesloten voor de gehele chronische zorg door huisartsen, apotheken en ziekenhuizen.

Hier vindt u het interview en het artikel plus in de Downloads andere publicaties en presentaties over dit contractmodel.


Diagnose Transformatie geeft Kinzigtal als voorbeeld

Op 17 april is het volgende boek "Diagnose Transformatie" gepresenteerd en gepubliceerd tijdens het gelijknamige congres. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op Gesundes Kinzigtal als inspirerend voorbeeld dat tegelijk verbeteren van zorg, gezondheid, kosten en werkplezier echt kan en oplevert.

 

beeldmerk_diagnose_1500.jpg

 

 

 

Het boek is opgesteld onder regie van Be Bright en mogelijk gemaakt door Noaber Foundation, die OptiMedis ondersteunt in de opschaling van waardegedreven én gedeelde zorg op basis van 'shared savings' contracten. Gesundes Kinzigtal is het beste en meeste vooruitstrevende voorbeeld in Europa van de resultaten die dit oplevert sinds 2006:

  • 92% van de deelnemers aan de preventieve programma's raadt deze aan bij familie en vrienden
  • zij leven 1,5 jaar langer dan vergelijkbare mensen zonder deze aanpak en programma's
  • kosten per inwoner 150 euro per jaar minder dan eenzelfde populatie buiten Kinzigtal als 'shared savings'
  • met verhoogd werkplezier bij de zorgverleners en huisartsen, die hun praktijken gemakkelijker kunnen overdragen 

Hier vindt u het hoofdstuk over Gesundes Kinzigtal en in de Downloads verschillende publicaties.


OptiMedis partner in Big Data Consortium Horizon 2020

Koninklijke Philips N.V. heeft donderdag 29 maart 2018 samen met zijn consortiumpartners bekendgemaakt dat het Horizon 2020-programma van de EU financiering heeft toegekend aan het consortium, dat zich richt op het testen van ‘Big Data’-oplossingen om betere zorgresultaten voor patiënten te realiseren tegen lagere kosten. Het drie jaar durende BigMedilytics-programma[2] (‘Big Data for Medical Analytics’) is het grootste door de EU gefinancierde initiatief om de Europese zorgsector te transformeren met behulp van Big Data. Het streeft ernaar om de zorgresultaten voor patiënten en de productiviteit binnen de zorgsector te verbeteren door kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) toe te passen op complexe gegevensverzamelingen binnen de gehele datawaardeketen. Het gaat hierbij om gegevens van patiënten, zorgverleners, verzekeraars en leveranciers van medische technologie. De Duitse zusterorganisatie OptiMedis AG is één van de partners.

 

Door kunstmatige intelligentie toe te passen op die gegevens in combinatie met klinische expertise, zijn we in staat om waardevolle inzichten en werkstroomverbeteringen te ontwikkelen die de patiëntenzorg kunnen verbeteren en tegelijkertijd de kostenlast voor zorgstelsels kunnen verminderen.

Henk van Houten
Chief Technology Officer en Hoofd van Philips Research

 

Dit programma biedt mogelijkheden om aan te tonen hoe een op waarde gerichte benadering van de Europese gezondheidszorg de sector kan transformeren, om beter tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van Europese burgers.

Prof. Olof Akre
Karolinska Academisch Ziekenhuis, Zweden

 

Zie volledig persbericht.
Zie partnerlijst.