Populatiegerichte zorg - OptiMedis Nederland

Spring naar hoofdnavigatie Doorgaan naar inhoud Spring naar aanvullende gegevens

Contact en Social media

OptiMedis websites

Zoeken

Populatiezorg

Gezondheidswinst voor specifieke doelgroepen

Populatiezorg: Gezondheidswinst voor specifieke doelgroepen

Netwerkzorg realisatie

Netwerkzorg verbetert de persoonsgerichte zorg en ondersteuning, de gezondheid van de populatie, de betaalbaarheid en het werkplezier. Deze vormen de Triple Aim / Quadruple Aim. Om deze factoren gelijktijdig positief te verbeteren, moeten zorg en welzijn nauwer met elkaar en met de burgers samenwerken in zorgnetwerken.

De gezondheid van populaties wordt niet alleen door de zorg beïnvloed. Een minstens zo groot aandeel hebben de motivatie, leefstijl en omgeving van de mensen. Door lokaal en transmuraal samen te werken in aaneengesloten zorgketens voor specifieke risicogroepen, wordt gezondheidswinst voor de betreffende mensen gerealiseerd en verdeeld tussen verzekeraar én zorgverleners in meerjarige integrale contracten voor de (sub)populatie.

“Integrale bekostiging die aansluit op samenhangende (ook transmurale) zorgverlening […] door de echelons heen, is de meest voor de hand liggende optie om de kosten voor de curatieve zorg beheersbaar te houden.”

Visiedocument ‘Knelpunten en uitdagingen in de zorg en een veranderingsstrategie’ – KNMG

Ruimte voor zorgverbetering en zorgverleners

OptiMedis realiseert met in de praktijk ontwikkelde en bewezen knowhow voor multidisciplinair samenwerkende zorg- en welzijnverleners en -organisaties:

 • Inhoudelijke ruimte: door ontschotten de werkelijke zorgvraag van de populatie preventiever, effectiever en efficiënter te adresseren.
 • Financiële ruimte: met meerjarige transmurale contracten tussen zorgverleners en zorgverzekeraars die de veranderingen en verbeteringen blijvend financieren uit de resultaten en ombuiging die zij opleveren.
 • Organisatorische ruimte: OptiMedis levert u bewezen mankracht, kennis en oplossingen zonder dat dit de zorg extra geld kost.

Uit het contractuele aandeel in de besparingen die gezondheidswinst opleveren worden de extra inspanningen van de zorgverleners, de extra ondersteuning van OptiMedis en de (her)investeringen in preventie en innovatie structureel gefinancierd en de aanloopkosten terugverdiend.

Met integratie knowhow uit de praktijk

Wij hebben onze kennis en ervaring in binnenland en buitenland in samenwerking met zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ vertaald naar contractmodellen die passen binnen de Nederlandse wet- en regelgeving. Deze meerjarige contracten, programma's en organisatie passen we nu met de zorgverleners toe in de Nederlandse praktijk in Nijkerk, Nieuwegein, Kans voor de Veenkoloniën en Helmond. 

We leveren lokaal maatwerk. Samen definiëren we de doelgroep, kiezen een bijpassend contract, analyseren de populatiedata, brengen op regionaal niveau transmurale Triple Aim zorgketenprogramma’s tot stand met de benodigde opstartfinanciering. Geen uniforme nationale standaard, maar een programma en contract die passen bij de karakteristieken van gekozen lokale doelgroep, de aanwezige zorgorganisaties en de prioriteiten van de preferente zorgverzekeraar.

En daar heeft iedereen baat bij: de zorgverleners, de zorgverzekeraar, de patiënt en de premiebetalende verzekerde.

“Ik doe dit voor mensen, niet voor een systeem. Wat kan mij dat systeem schelen? Ik wil goede uitkomsten tegen een goede prijs.”

Minister Edith Schippers in de Volkskrant, 13 september 2014

Geïnspireerd door de succesvolle aanpak die sinds 2006 in Kinzigtal is ontwikkeld en geïmplementeerd door onze Duitse collega’s van OptiMedis AG, de financieel- en datamanagementorganisatie achter Gesundes Kinzigtal.

Quadruple Aim resultaten bewezen Gesundes Kinzigtal

 • Betere zorg:
  • 92% deelnemers raadt de 20 vrijwillige programma's bij vrienden en familie aan
  • 86% ervaart 'positieve gezondheid'
  • 30% minder switch en meer trouw aan verzekeraar
 • Betere gezondheid:
  • Leven 1,4 jaar langer dan vergelijkbare mensen
  • Minder opnames: -40% in de GGZ, -15% in verpleeghuizen, -10% in ziekenhuizen
  • Halvering ziektedagen bij werkende deelnemers
 • Betere betaalbaarheid:
  • €170 lagere zorgkosten per verzekerde per jaar, waarvan 1/3 bij verzekeraars blijft
  • 3,4% lager ziekteverzuim bij deelnemende werknemers
  • Gaan later met pensioen, minder beroep op voorzieningen
 • Betere werkdruk en werkplezier:
  • € 115 ‘shared saving’ per verzekerde inwoner per jaar voor extra inzet en capaciteit
  • Meer waardering en loyaliteit van patiënten
  • Gemakkelijke opvolging en overname praktijken